.: با سلام :. براي ورود بر روی ديدن سايت کليک کنيد :.

کار و فناوری
آموزش کتاب کاروفناوری دوره اول متوسطه
با سلام وبلاگ کار و فناوری تنکابن مطالبي در مورد کتاب کار و فناوری هفتم هشتم و نهم را جمع آوري مي کند مطالبي مثل تحقيق کنيد کار غير کلاسی کار کلاسي بارش فکری طرح درس کتاب کار و فناوری و آموزش پودمان و پروژه های اين کتاب


نگارش در تاريخ دوشنبه سی ام آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن
ه نام خدا

سوالات تستی درس حرفه وفن پایه دوم

 

1-   کدامیک از کارهای زیر مربوط به پردازش نمی باشد ؟

  الف)طراحی                 ب)مواد و ابزار            ج)تغیر مواد             د) ساخت

 

2-   عوامل موثر در رشد و تکامل فناوری کدام است؟

  الف)نیاز         ب)تحقیقات         ج)تفکر          د) همه موارد

 

3-   PE در شمای حقیقی مدار نمایانگر کدام سیم است؟

الف)نول                       ب) فاز                 ج) سیم اتصال به زمین       د)هیچکدام

 

4- مقاومتی 20 کیلو اهم با 5 درصد خطا را نشان می دهد نوار های رنگی آن کدام است؟

  الف)قهوه ای – سیاه – نارنجی - سبز             

   ب)قرمز – سیاه –نارنجی - سبز

   ج)قرمز – سیاه – نارنجی - آبی                  

    د) قهوه ای – سفید – سبز - نارنجی

 

5-کدامیک از چوبهای زیر در تهیه مبلمان استفاده می شود ؟

الف)بلوط        ب)کاج                      ج)نراد         د)توسکا

  

6- از مغار در چه کارهایی استفاده می شود؟

الف) کم کندن ب)شکاف دادن     ج)کنده کاری     د) همه موارد

 

7-ترانس و دینام با چه نوع جریانی کار می کند؟

الف)مستقیم متناوب       ب)متناوب مستقیم     ج)مستقیم مستقیم   د) متناوب متناوب

 

8- جنس سیم لحیم چیست؟

الف)آهن  قلع         ب) آهن سرب            ج) قلع سرب                  د) قلع آلومینیوم

 

9- کافئین جزء کدام دسته از داروها است ؟

الف)محرک            ب)کاهنده                      ج)مجاز                د) غیر مجاز

 

10- رفتاری که به فرد و جامعه ضرر می رساند چه نام دارد؟

الف)رفتار کم خطر         ب)رفتار سالم            ج)رفتار پر خطر            د) رفتار مفید           

 

 

حرفه و فن پايه دوم

 

1-سيم اتصال به زمين وسيله حفاظتي كدام خطر ناشي از جريان برق مي باشد ؟

الف: اتصال كوتاه                                    ب: اتصال سيم فاز به زمين

ج: اتصال سيم فاز به بدنه فلز وسايل برقي

د: اتصال دو سيم حامل جريان برق به يكديگر

 

2- كدام گزينه مربوط به ورودي يك سيستم است ؟

الف: ابزار نيروي انساني                          ب: طراحي – تغيير مواد

ج: وسايل ، ساخت                                 د: ابزار و ساخت

 

3- دانشمندان با استفاده از چه عاملي توانسته اند به اختراع يا كشف تازه اي دست يابند ؟

الف: نياز                ب: كنجكاوي                ج: تحقيقات علمي         د: تفكر

 

4- نوار رنگي سوم روي مقاومت نشاندهنده چيست ؟

الف: درصد خطاي مقاومت                       ب: تعداد صفرها در مقاومت

ج: شماره عدد دوم مقاومت                     د:شماره عدد اول مقاومت

 

5- عمل تقويت كنندگي امواج توسط كدام قطعه الكترونيكي انجام شود ؟

الف: ترانزيستور                 ب: ديود               ج: مدار مجتمع            د: خازن

 

6- كار ديودها در مدار الكترونيكي چيست ؟

الف: كنترل مقدار جريان در مدار                   ب: ذخيره انرژي

ج: تبديل جريان متناوب به مستقيم              د: تبديل جريان مستقيم به متناوب

 

7-مهمترين عاملي كه باعث خالي شدن ذخاير آب و آلودگي آن مي شود چيست ؟      

الف: پيشرفت صنعت                                ب: افزايش جمعيت

 ج: استفاده بيش از حد                             د: توسعه ي شهرها

 

8- چه عاملي در تصميم گيريها به فرد كمك مي كنند تا عاقلانه تر رفتار كند.

الف: انتخاب دوست خوب                           ب: تصميم گيري درست

ج: بررسي پيامد مثبت و منفي                    د: مشورت كردن

 

9- آنتي بيوتيك ها جزء كدام دسته از انواع داروهاست ؟

الف: محرك         ب: غير محرك                   ج: مجاز                د: غير مجاز

 

10- سختي و نرمي چوب را با چه وسايلي اندازه گيري مي كنند ؟

الف: مغار          ب:رنده               ج: سوهان             د: گزينه الف و ب

 

 

11- براي اينكه چوبها سريعتر خشك شوند در بين رديف هاي چوب چه چيزي قرار ميدهند ؟

الف : الوار                  ب: تراورس                  ج: چوب دستك           د: گوه

 

12- مهم ترين وسيله براي اتصال موقت چيست ؟

الف:پيچ و مهره                 ب: چسب                  ج: پرچ          د: لحيم كاري

 

13-سيم لحيم را بيشتر از چه جنسي مي سازند ؟

الف: قلع و روي             ب: سرب و قلع       ج: سرب و روي        د: قلع و مس

 

14- براي گرم كردن محل لحيم كاري از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟

الف: هويه                                          ب: سيم لحيم        

ج: شعله هاي چراغ كوره اي                   د: روغن لحيم

 

15- كدام مورد در صنعت الكترونيك كاربرد دارد .

الف :جوشكاري        ب : پيچ و مهره                 ج: پرچ         د: لحيم كاري

 

16- سپيدار و توسكا داراي چه نوع چوبي هستند ؟

الف: سخت ، نرم                    ب: نرم ، سخت

ج: نرم ، نرم                           د: سخت ، سخت

 

17- تغييري كه در اثر استقاده از دارو در بدن بوجود مي آيد به چيزي بستگي دارد ؟

الف : شكل دارو                         ب: نوع دارو      

ج: مقدار مصرف دارو                    د: رنگ دارو

 

18- در ترانزيستور كدام پايه بعنوان كنترل كننده است ؟

الف: اميتر                 ب: كلكتور                  ج: بيس       د: گزينه الف و ج

 

19- مهمترين عامل در توسعه فناوري اطلاعات چيست ؟

الف: خازن              ب: تراشه              ج: ترانزيستور     د: ترانسفورماتور      

 

20- f واحد اندازه گيري كدام قطعه الكترونيكي است .

الف : ديود                ب: مدار مجتمع            ج: خازن            د: مقاومت

 

21- معدل دانش آموزان در كدام مرحله از سيستم رايانه محاسبه مي شود .

الف : ورودي             ب: خروجي              ج: پردازش     د: گزينه ب و ج

 

22- كدام يك از رفتارها جزء رفتارهاي ناسالم پر خطر مي باشند .

الف : ورزش نكردن                    ب: استفاده بي رويه از داروها

ج: ايجاد سر و صدا                   د: ريختن زباله در كوچه

                                                                                                          

    

«سوالات چهار گزینه ای حرفه و فن دوم»

 

1. اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                   ج- خروجی™                     د- هیچکدام™

2. اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند؟

الف- اتصال زمین™            ب- اتصال کوتاه™      ج- اتصال موقت™           د- اتصال دائم™

3. مواد اصلی سازنده آی سی IC چیست؟

الف- سیلیکون ™                ب- کربن™                ج- تراشه™                    د- ژرمانیوم™

4. با ساخت ............................ تحولی در طراحی مدارهای الکترونیکی پدید آمد.

الف- مقاومت™                  ب- خازن™             ج- ترانزیستور™                د- دیود™

5. از این وسیله برای یک سو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف- مقاومت™                  ب- خازن™              ج- ترانزیستور™          د- دیود معمولی™

6. واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف- اهم™                       ب- کیلو اهم™         ج- فاراد™                    د- آمپــر™

7. کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف- مقاومت ™                 ب- خازن™             ج- ترانزیستور™            د- دیود ™

8. ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟

الف- سیلیکون™                 ب- کربن™             ج- تراشه™                  د- ژرمانیوم™

9. وسایل الکترونیکی با جریان برق ....................... و ولتاژ ......................... کار می کنند؟

الف- مستقیم ـ 220 ولت™                       ب- متاوب ـ 220 ولت ™     

ج- مستقیم ـ 3 تا 12 ولت™                       د- متاوب 3 تا 12 ولت™

10. در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف- مشترک™        ب- غیر مشترک1™          ج- غیر مشترک2™         د- دو غیر مشترک™

11. PE نشان دهنده کدام سیم است؟

الف- نول™              ب- فاز™                         ج- اتصال زمین™         د- هیچکدام

 

 

 

12. شمای فنی جعبه تقسیم کدام است؟

الف- ™                                      ب-         ™           ج-          ™                      د-        ™

13. چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف- عدم استفاده از وسایل ایمنی™                    ب- عدم استفاده از فیوز™  

ج- عدم استفاده از سیم اتصال به زمین™             د- عدم استفاده از وسایل حفاظتی™

14. اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد می کند؟

الف- جرقه™            ب- آتش سوزی™              ج- برق گرفتگی™            د- قوس الکتریکی™

15. برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف- حفاظت™      ب- سیم اتصال به زمین™         ج- کار فیوز™    د- حفاظت و ایمنی در برق™

16. به کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند؟

الف- ورودی™        ب- پردازش™         ج- خروجی™           د- هیچکدام™

17. کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف- صفحه کلید™    ب-ماوس™             ج- چاپگر ™             د- میکروفن ™

 

18. طراحی، جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                             ج- خروجی™           د- هیچکدام™

19. انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیزهایی استفاده می کند؟

الف- قوانین علمی™        ب- تجربیات گذشته™     ج- تحقیقات علمی™       د- گزینه الف و ب™

20. دانشمندان با استفاده از نتایج ............................... به کشف یا اختراع تازه موفق می شوند.

الف- علوم جدید™    ب- تحقیقات علمی™      ج- تکنولوژی پیشرفته™         د- فنآوری™

                                           

 رديف

سئوالات حرفه و فن  - پايه دوم

1-

در يك ترانزيستور مقدار جريان عبوري از ......... به ............ به وسيله جريان ............. قابل كنترل است . 

الف) اميتر – كلكتور – بيس                                          ب) كلكتور – اميتر  - بيس

ج ) بيس – اميتر – كلكتور                                           د)  كلكتور – بيس – اميتر 

2-

با ساخت اين قطعه تحولي در طراحي مدارهاي الكترونيكي پديد آمده است .

الف ) خازن                 ب)  ديود                         ج) ترانزيستور                   د) IC

3-

كدام عبارت زير درباره رفتار ناسالم كم خطر نادرست است ؟

الف ) به خود شخص صدمه مي زند                        ب ) به فرد و جامعه صدمه مي زند

ج) اغلب قابل كنترل است                                      د) در صدمات ناشي از آن قابل جبران است

4-

آنتي بيوتيكها جزء كدام دارو محسوب مي شود .

الف ) غيرمجاز                ب) محرك               ج) كاهنده                 د ) مجاز

5-

پيچ و مهره و جوشكاري به ترتيب از كدام نوع اتصالات مي باشند ؟

الف ) جداشدني – جدانشدني                                 ب) جدانشدني – جداشدني 

ج ) موقت  - جداشدني                                            د)  دائم – جداشدني

6-

ترانس ها با برق جريان ................... و دينام ها با برق جريان ............ كار مي كند .

الف )‌ متناوب – مستقيم                        ب) مستقيم – متناوب

ج) مستقيم – مستقيم                            د) متناوب – متناوب

7-

چوب كدام درختان زير نرم است ؟

الف ) سپيدار                    ب) انجلي                  ج) ممرز                      د) چنار

8-

 كدام ويژگي هاي زير مربوط به چوبهاي كوره هاي چوب خشك كني نيست ؟

الف )  رنگ پذيري          ب) قابليت چسبندگي                 ج ) روشن تر              د ) داراي پوسيدگي

9-

طراحي ، تغيير مواد ، ساخت مربوط به كدام موارد زير است ؟

الف ) خروجي                  ب) ورودي                             ج) پردازش                          د) هيچ كدام

10-

عوامل مؤثر بر رشد و تكامل فناآوري كدام موارد زير است ؟

الف ) نياز                 ب) تحقيقات علمي              ج ) كنجكاوي و تفكر               د) همه موارد

 

1 – دانشمندان با استفاده از نتایج..................به کشف یا اختراع تازه موفق میشوند

الف: علوم جدید     ب: تحقیقات علمی        ج: تکنولوژی پیشرفته             د: فناوری

 

2- انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیز هایی استفاده می کند؟

الف: قوانین علمی      ب:تجربیات گذشته             ج:تحقیقات علمی      د : الف و ب صحیح است

 

3- طراحی جزء کدام قسمت  سیستم است ؟

الف : ورودی              ب: پردازش                 ج:خروجی                              د:هیچکدام

 

4- کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف: صفحه کلید               ب:  موس                        ج: چاپگر                        د:میکروفن

 

5- کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند ؟

الف : ورودی            ب: پردازش                 ج:خروجی                              د:هیچکدام

 

6- برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف: حفاظت                    ب: سیم اتصال به زمین       ج:کار فیوز     

 د: حفاظت وایمنی در برق

 

7-  اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد میکند؟

الف: جرقه                ب: آتش سوزی                ج: برق گرفتگی       د: قوس الکتریکی

 

8- چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف: عدم استفاده از وسایل ایمنی      ب: عدم استفاده از فیوز    

  ج: عدم استفاده از سیم اتصال به زمین     د: عدم استفاده ازوسایل حفاظتی

 

9- ساخت .................را می توان آغاز توسعه الکترونیک  نامید.

الف: خازن     ب: ترانزیستور                ج: لامپهای دیود و تریود      د: تراشه

 

10- PE  نشان دهنده کدام سیم است؟

الف: نول              ب: فاز       ج:  اتصال زمین              د: هیچکدام

 

11- در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف: مشترک              ب: غیر مشترک 1                 ج: غیر مشترک 2            د: دو غیر مشترک

 

12- وسایل الکترونیکی با جریان برق ...............و ولتاژ.....................کار می کنند؟

الف: مستقیم-220 ولت      ب: متاوب - 220ولت    

  ج: مستقیم -  3 تا12 ولت        د: متاوب 3 تا 12 ولت

13- ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟ 

الف:  سیلیکون           ب: کربن                 ج: تراشه                   د:  ژرمانیوم

 

 

14- جریان مورد نیاز در وسایل الکترونیکی چگونه تامین می شود؟

الف: باتری                 ب: آدابتور             ج: ژنراتور               د: الف وب صحیح است

 

15- واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف: اهم               ب: کیلو اهم                       ج: فاراد                        د: آمپر

 

16- از این وسیله برای یکسو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

 الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود معمولی

 

17- با ساخت .........تحولی درطراحی مدار های الکترونیکی پدید آمد.

الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود

 

18- مواد اصلی سازنده آی سی ic  چیست ؟

الف:  سیلیکون           ب: کربن                 ج: تراشه                   د:  ژرمانیوم

 

19- اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند ؟

الف: اتصال زمین                ب: اتصال کوتاه              ج: اتصال موقت      

     د: اتصال دائم

 

20- اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است ؟

الف : ورودی            ب: پردازش                 ج:خروجی                    د:هیچکدام     

               

21- کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود

 

 

22- چه عاملی موجب خالی شدن ذخایر آب نمی شود؟

الف: افزایش جمعیت                          ب: پیشرفت صنعت 

  ج: توسعه شهر نشینی                  د: آلودگی آبهای زیر زمینی

23- ورزش نکردن چه نوع رفتاری است؟

الف: ناسالم پر خطر           ب: ناسالم کم خطر           ج:سالم              د:الف وب

 

24- مسکن چه نوع دارویی است؟

الف: کاهنده  غیرمجاز               ب: کاهنده مجاز     

         ج: محرک غیرمجاز        د: محرک مجاز

 

 

25- از چوبهای پهن برگ در چه کاری استفاده می شود؟

الف: تهیه روکش          ب: کاغذ سازی    

   ج:ساخت تراورس                 د:کارهای ساختمانی

 

26- چه نوع چوبی قابل رنگ کردن وپرداخت می باشد؟

الف:چوبی که خشک باشد      ب: تازه قطع شده باشد       ج: چوبهای پهن برگ          د:چوبهای سوزنی برگ

 

27- چه عاملی درزمان خشک شدن چوب در هوای آزاد نقش دارد؟

الف: نوع چوب       ب: ضخامت چوب           ج:  رطوبت اولیه        د: الف وب صحیح است

 

28- چوب های خشک شده در کوره چوب خشک کنی فاقد پوسیدگی وحشره زدگی است چرا ؟

الف : به علت سیستم کوره           ب:به علت کوتاه بودن زمان خشک شدن

ج: نوع چوبی که در کوره خشک می شود                  د: همه موارد

 

29- سیم لحیم آلیاژ چه فلزاتی است ؟

الف: سرب و روی               ب: قلع و سرب                  ج: قلع و روی             د:قلع و مس

 

30- در مورد جوشکاری کدام گزینه صحیح است ؟

الف: ازدستگاه هویه دستی استفاده می شود               ب:فقط الکترود ذوب می شود  

 ج: ترانس های جوشکاری با جریان مستقیم کار میکنند          د:  الکترود و محل اتصال ذوب می شوند                              

 

سوالات چهار گزینه ای درس حرفه و فن پایه ی دوم      

 

1-   کدام یک از این قطعات در ماشین های خودکار صنعتی به کار می رود؟

الف- خازن          ب- دیود                ج- ترانزیستور                  د- مقاومت

2-   قوس الکتریکی چگونه بوجود می آید؟

الف- در اثر اتصال کوتاه                             ب- در اثر اتصال سیم فاز به زمین

ج- در اثر اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی    د- در اثر برق گرفتگی

3_کاربرد مغار چیست؟

الف- ساییدن چوب        ب-اندازه گیری       ج-کنده کاری      د- برش چوب 

4-کدام درخت در گروه پهن برگان قرار دارد؟

الف- نراد        ب-بلوط          ج-کاج ایرانی         د- سرو

5-کدام رفتار در  گروه رفتارهای ناسالم پر خطر قرار دارد؟

الف-پرخوری کردن   ب-ورزش نکردن   ج- سیگار کشیدن    د- استفاده ی زیاد از تنقلات 

6- مشروبات الکلی جزﺀ داروهایی................... می باشند.

الف- مجاز             ب- غیر مجاز                ج- کاهنده               د- محرک   

7- یک آهنگر برای اتصال دایم دو قطعه اهن از چه روشی باید استفاده کند؟

الف- لحیم کاری         ب- جوشکاری       ج- پیچ و مهره           د- پرچ کاری

8- تبدیل رنده به غذاساز در اثر تاثیر کدام عامل ایجاد شده است؟

الف- نیاز           ب- تحقیقات علمی          ج- کنجکاوی و تفکر          د- پیشرفت علم

9- عامل اصلی خشک شدن چوب در کوره چیست؟

الف- نوع چوب     ب- نور خورشید         ج- زمان طولانی     د- جریان هوای گرم

10- کدام گزینه از علایم نقشه می باشد؟

الف- جدول مشخصات           ب- شاخص            ج- راپید                د-  تار

 

به نام خدا

  نمونه سوالات حرفه وفن سال دوم                 سال تحصیلی 88-87

سوالات

ردیف

کارنامه ای که توسط دستگاه چاپگر چاپ می شودیا روی صفحه نمایش داده می شود به عنوان ..........سیستم است.

1- ورودی       2- پردازش        3- خروجی         4- چاپ

 

1

با استفاده از کدام گزینه ی زیر یک روش علمی یایک محصول جدید

به وجود می آید؟

   1- تحقیقات علمی            2- فناوری           3- علم 

    4-    تولیدات فناوری

2

وظیفه ی اصلی مقاومت ها در مدارهای الکتریکی کدام است ؟

 

   1 - تقویت امواج                        2- ذخیره ی انرژی الکتریکی    

    3-کنترل مقدار جریان وولتاژ           4-یک سوسازی

 

3

در نقشه ی حقیقی مدارها سیم اتصال به زمین رابا چه حروفی نمایش می دهند؟

    MP-4                 L 1-3        N-2            PE-1

   

4

کافئین نوعی داروی ......است ومیزان فعالیت بدن را ..... می دهد؟

 1- محرک- افزایش                2- آرام بخش- افزایش 

 3- کاهنده – کاهش              4- محرک – کاهش

5

کدام گزینه در مورد آب آشامیدنی مناسب نیست ؟

1- زلال         2- دارای مزه         3- سالم           4- بدون

 

6

خشک کردن چوب در هوای آزاد بسته به ........و..........طولانی

می شود.

1- مقدار حرارت وضخامت آن          2- ضخامت چوب و اندازه آن

3- نوع چوب وضخامت آن               4- نوع چوب و مقدارحرارت

 

7

به چه علت از پهن برگان درساخت کارهای تزئیناتی استفاده می شود؟

      1- الیاف فشرده                        2- تنوع رنگ 

      3- سختی                              4- هیچکدام

8

از کدام دستگاه زیر برای جوشکاری استفاده میشود؟

1- دینام         2- ترانس          3- هویه         4- موارد 1و2

9

کدام اتصال به وسیله ی پیچ ومهره به هم متصل می شود؟

1- اتصال دائم                         2- اتصال جدانشدنی    3- اتصال موقت                      4- موارد 1و2کاروفناوری ،کاروفناوری هفتم،کاروفناوری هشتم،کاروفناوری نهم،کار و فناوری متوسطه

جواب کاروفناوری،کاربافلز،کارکلاسی کاروفناوری،تحقيق کارو فناوری،پاورپوينت کار و فناوری

فيلم کاروفناوری،پروژه کاروفناوری،کارکلاسي کاروفناوری،کار خارج ازکلاس بارش فکری کار وفناوری،پاورپوينت کاروفناوری

دانلود نرم افزار،محتوای الکترونيکی کاروفناوری،دانلود آموزش،دانلود کتاب کاروفناوری،اخبار عکس نمونه سوالات

پرسش کاروفناوری،کارباچوب،
پودمان کاروفناوری،بازارچه،