کار و فناوری
آموزش کار و فناوری دوره اول متوسطه
با سلام وبلاگ آموزش کار و فناوری جهت ایجاد انگیزه و یادگیری مطالبی مربوط به درس کار و فناوری برای دانش آموزان گرد آوری می شود جهت ارتباط با اینجانب در قسمت "تماس با ما" نظر دهید با تشکر
نگارش در تاريخ دوشنبه سی ام آذر 1388 توسط "دبیر کار و فناوری تنکابن"
ه نام خدا

سوالات تستی درس حرفه وفن پایه دوم

 

1-   کدامیک از کارهای زیر مربوط به پردازش نمی باشد ؟

  الف)طراحی                 ب)مواد و ابزار            ج)تغیر مواد             د) ساخت

 

2-   عوامل موثر در رشد و تکامل فناوری کدام است؟

  الف)نیاز         ب)تحقیقات         ج)تفکر          د) همه موارد

 

3-   PE در شمای حقیقی مدار نمایانگر کدام سیم است؟

الف)نول                       ب) فاز                 ج) سیم اتصال به زمین       د)هیچکدام

 

4- مقاومتی 20 کیلو اهم با 5 درصد خطا را نشان می دهد نوار های رنگی آن کدام است؟

  الف)قهوه ای – سیاه – نارنجی - سبز             

   ب)قرمز – سیاه –نارنجی - سبز

   ج)قرمز – سیاه – نارنجی - آبی                  

    د) قهوه ای – سفید – سبز - نارنجی

 

5-کدامیک از چوبهای زیر در تهیه مبلمان استفاده می شود ؟

الف)بلوط        ب)کاج                      ج)نراد         د)توسکا

  

6- از مغار در چه کارهایی استفاده می شود؟

الف) کم کندن ب)شکاف دادن     ج)کنده کاری     د) همه موارد

 

7-ترانس و دینام با چه نوع جریانی کار می کند؟

الف)مستقیم متناوب       ب)متناوب مستقیم     ج)مستقیم مستقیم   د) متناوب متناوب

 

8- جنس سیم لحیم چیست؟

الف)آهن  قلع         ب) آهن سرب            ج) قلع سرب                  د) قلع آلومینیوم

 

9- کافئین جزء کدام دسته از داروها است ؟

الف)محرک            ب)کاهنده                      ج)مجاز                د) غیر مجاز

 

10- رفتاری که به فرد و جامعه ضرر می رساند چه نام دارد؟

الف)رفتار کم خطر         ب)رفتار سالم            ج)رفتار پر خطر            د) رفتار مفید           

 

 

حرفه و فن پايه دوم

 

1-سيم اتصال به زمين وسيله حفاظتي كدام خطر ناشي از جريان برق مي باشد ؟

الف: اتصال كوتاه                                    ب: اتصال سيم فاز به زمين

ج: اتصال سيم فاز به بدنه فلز وسايل برقي

د: اتصال دو سيم حامل جريان برق به يكديگر

 

2- كدام گزينه مربوط به ورودي يك سيستم است ؟

الف: ابزار نيروي انساني                          ب: طراحي – تغيير مواد

ج: وسايل ، ساخت                                 د: ابزار و ساخت

 

3- دانشمندان با استفاده از چه عاملي توانسته اند به اختراع يا كشف تازه اي دست يابند ؟

الف: نياز                ب: كنجكاوي                ج: تحقيقات علمي         د: تفكر

 

4- نوار رنگي سوم روي مقاومت نشاندهنده چيست ؟

الف: درصد خطاي مقاومت                       ب: تعداد صفرها در مقاومت

ج: شماره عدد دوم مقاومت                     د:شماره عدد اول مقاومت

 

5- عمل تقويت كنندگي امواج توسط كدام قطعه الكترونيكي انجام شود ؟

الف: ترانزيستور                 ب: ديود               ج: مدار مجتمع            د: خازن

 

6- كار ديودها در مدار الكترونيكي چيست ؟

الف: كنترل مقدار جريان در مدار                   ب: ذخيره انرژي

ج: تبديل جريان متناوب به مستقيم              د: تبديل جريان مستقيم به متناوب

 

7-مهمترين عاملي كه باعث خالي شدن ذخاير آب و آلودگي آن مي شود چيست ؟      

الف: پيشرفت صنعت                                ب: افزايش جمعيت

 ج: استفاده بيش از حد                             د: توسعه ي شهرها

 

8- چه عاملي در تصميم گيريها به فرد كمك مي كنند تا عاقلانه تر رفتار كند.

الف: انتخاب دوست خوب                           ب: تصميم گيري درست

ج: بررسي پيامد مثبت و منفي                    د: مشورت كردن

 

9- آنتي بيوتيك ها جزء كدام دسته از انواع داروهاست ؟

الف: محرك         ب: غير محرك                   ج: مجاز                د: غير مجاز

 

10- سختي و نرمي چوب را با چه وسايلي اندازه گيري مي كنند ؟

الف: مغار          ب:رنده               ج: سوهان             د: گزينه الف و ب

 

 

11- براي اينكه چوبها سريعتر خشك شوند در بين رديف هاي چوب چه چيزي قرار ميدهند ؟

الف : الوار                  ب: تراورس                  ج: چوب دستك           د: گوه

 

12- مهم ترين وسيله براي اتصال موقت چيست ؟

الف:پيچ و مهره                 ب: چسب                  ج: پرچ          د: لحيم كاري

 

13-سيم لحيم را بيشتر از چه جنسي مي سازند ؟

الف: قلع و روي             ب: سرب و قلع       ج: سرب و روي        د: قلع و مس

 

14- براي گرم كردن محل لحيم كاري از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟

الف: هويه                                          ب: سيم لحيم        

ج: شعله هاي چراغ كوره اي                   د: روغن لحيم

 

15- كدام مورد در صنعت الكترونيك كاربرد دارد .

الف :جوشكاري        ب : پيچ و مهره                 ج: پرچ         د: لحيم كاري

 

16- سپيدار و توسكا داراي چه نوع چوبي هستند ؟

الف: سخت ، نرم                    ب: نرم ، سخت

ج: نرم ، نرم                           د: سخت ، سخت

 

17- تغييري كه در اثر استقاده از دارو در بدن بوجود مي آيد به چيزي بستگي دارد ؟

الف : شكل دارو                         ب: نوع دارو      

ج: مقدار مصرف دارو                    د: رنگ دارو

 

18- در ترانزيستور كدام پايه بعنوان كنترل كننده است ؟

الف: اميتر                 ب: كلكتور                  ج: بيس       د: گزينه الف و ج

 

19- مهمترين عامل در توسعه فناوري اطلاعات چيست ؟

الف: خازن              ب: تراشه              ج: ترانزيستور     د: ترانسفورماتور      

 

20- f واحد اندازه گيري كدام قطعه الكترونيكي است .

الف : ديود                ب: مدار مجتمع            ج: خازن            د: مقاومت

 

21- معدل دانش آموزان در كدام مرحله از سيستم رايانه محاسبه مي شود .

الف : ورودي             ب: خروجي              ج: پردازش     د: گزينه ب و ج

 

22- كدام يك از رفتارها جزء رفتارهاي ناسالم پر خطر مي باشند .

الف : ورزش نكردن                    ب: استفاده بي رويه از داروها

ج: ايجاد سر و صدا                   د: ريختن زباله در كوچه

                                                                                                          

    

«سوالات چهار گزینه ای حرفه و فن دوم»

 

1. اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                   ج- خروجی™                     د- هیچکدام™

2. اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند؟

الف- اتصال زمین™            ب- اتصال کوتاه™      ج- اتصال موقت™           د- اتصال دائم™

3. مواد اصلی سازنده آی سی IC چیست؟

الف- سیلیکون ™                ب- کربن™                ج- تراشه™                    د- ژرمانیوم™

4. با ساخت ............................ تحولی در طراحی مدارهای الکترونیکی پدید آمد.

الف- مقاومت™                  ب- خازن™             ج- ترانزیستور™                د- دیود™

5. از این وسیله برای یک سو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف- مقاومت™                  ب- خازن™              ج- ترانزیستور™          د- دیود معمولی™

6. واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف- اهم™                       ب- کیلو اهم™         ج- فاراد™                    د- آمپــر™

7. کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف- مقاومت ™                 ب- خازن™             ج- ترانزیستور™            د- دیود ™

8. ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟

الف- سیلیکون™                 ب- کربن™             ج- تراشه™                  د- ژرمانیوم™

9. وسایل الکترونیکی با جریان برق ....................... و ولتاژ ......................... کار می کنند؟

الف- مستقیم ـ 220 ولت™                       ب- متاوب ـ 220 ولت ™     

ج- مستقیم ـ 3 تا 12 ولت™                       د- متاوب 3 تا 12 ولت™

10. در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف- مشترک™        ب- غیر مشترک1™          ج- غیر مشترک2™         د- دو غیر مشترک™

11. PE نشان دهنده کدام سیم است؟

الف- نول™              ب- فاز™                         ج- اتصال زمین™         د- هیچکدام

 

 

 

12. شمای فنی جعبه تقسیم کدام است؟

الف- ™                                      ب-         ™           ج-          ™                      د-        ™

13. چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف- عدم استفاده از وسایل ایمنی™                    ب- عدم استفاده از فیوز™  

ج- عدم استفاده از سیم اتصال به زمین™             د- عدم استفاده از وسایل حفاظتی™

14. اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد می کند؟

الف- جرقه™            ب- آتش سوزی™              ج- برق گرفتگی™            د- قوس الکتریکی™

15. برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف- حفاظت™      ب- سیم اتصال به زمین™         ج- کار فیوز™    د- حفاظت و ایمنی در برق™

16. به کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند؟

الف- ورودی™        ب- پردازش™         ج- خروجی™           د- هیچکدام™

17. کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف- صفحه کلید™    ب-ماوس™             ج- چاپگر ™             د- میکروفن ™

 

18. طراحی، جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                             ج- خروجی™           د- هیچکدام™

19. انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیزهایی استفاده می کند؟

الف- قوانین علمی™        ب- تجربیات گذشته™     ج- تحقیقات علمی™       د- گزینه الف و ب™

20. دانشمندان با استفاده از نتایج ............................... به کشف یا اختراع تازه موفق می شوند.

الف- علوم جدید™    ب- تحقیقات علمی™      ج- تکنولوژی پیشرفته™         د- فنآوری™

                                           

 رديف

سئوالات حرفه و فن  - پايه دوم

1-

در يك ترانزيستور مقدار جريان عبوري از ......... به ............ به وسيله جريان ............. قابل كنترل است . 

الف) اميتر – كلكتور – بيس                                          ب) كلكتور – اميتر  - بيس

ج ) بيس – اميتر – كلكتور                                           د)  كلكتور – بيس – اميتر 

2-

با ساخت اين قطعه تحولي در طراحي مدارهاي الكترونيكي پديد آمده است .

الف ) خازن                 ب)  ديود                         ج) ترانزيستور                   د) IC

3-

كدام عبارت زير درباره رفتار ناسالم كم خطر نادرست است ؟

الف ) به خود شخص صدمه مي زند                        ب ) به فرد و جامعه صدمه مي زند

ج) اغلب قابل كنترل است                                      د) در صدمات ناشي از آن قابل جبران است

4-

آنتي بيوتيكها جزء كدام دارو محسوب مي شود .

الف ) غيرمجاز                ب) محرك               ج) كاهنده                 د ) مجاز

5-

پيچ و مهره و جوشكاري به ترتيب از كدام نوع اتصالات مي باشند ؟

الف ) جداشدني – جدانشدني                                 ب) جدانشدني – جداشدني 

ج ) موقت  - جداشدني                                            د)  دائم – جداشدني

6-

ترانس ها با برق جريان ................... و دينام ها با برق جريان ............ كار مي كند .

الف )‌ متناوب – مستقيم                        ب) مستقيم – متناوب

ج) مستقيم – مستقيم                            د) متناوب – متناوب

7-

چوب كدام درختان زير نرم است ؟

الف ) سپيدار                    ب) انجلي                  ج) ممرز                      د) چنار

8-

 كدام ويژگي هاي زير مربوط به چوبهاي كوره هاي چوب خشك كني نيست ؟

الف )  رنگ پذيري          ب) قابليت چسبندگي                 ج ) روشن تر              د ) داراي پوسيدگي

9-

طراحي ، تغيير مواد ، ساخت مربوط به كدام موارد زير است ؟

الف ) خروجي                  ب) ورودي                             ج) پردازش                          د) هيچ كدام

10-

عوامل مؤثر بر رشد و تكامل فناآوري كدام موارد زير است ؟

الف ) نياز                 ب) تحقيقات علمي              ج ) كنجكاوي و تفكر               د) همه موارد

 

1 – دانشمندان با استفاده از نتایج..................به کشف یا اختراع تازه موفق میشوند

الف: علوم جدید     ب: تحقیقات علمی        ج: تکنولوژی پیشرفته             د: فناوری

 

2- انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیز هایی استفاده می کند؟

الف: قوانین علمی      ب:تجربیات گذشته             ج:تحقیقات علمی      د : الف و ب صحیح است

 

3- طراحی جزء کدام قسمت  سیستم است ؟

الف : ورودی              ب: پردازش                 ج:خروجی                              د:هیچکدام

 

4- کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف: صفحه کلید               ب:  موس                        ج: چاپگر                        د:میکروفن

 

5- کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند ؟

الف : ورودی            ب: پردازش                 ج:خروجی                              د:هیچکدام

 

6- برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف: حفاظت                    ب: سیم اتصال به زمین       ج:کار فیوز     

 د: حفاظت وایمنی در برق

 

7-  اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد میکند؟

الف: جرقه                ب: آتش سوزی                ج: برق گرفتگی       د: قوس الکتریکی

 

8- چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف: عدم استفاده از وسایل ایمنی      ب: عدم استفاده از فیوز    

  ج: عدم استفاده از سیم اتصال به زمین     د: عدم استفاده ازوسایل حفاظتی

 

9- ساخت .................را می توان آغاز توسعه الکترونیک  نامید.

الف: خازن     ب: ترانزیستور                ج: لامپهای دیود و تریود      د: تراشه

 

10- PE  نشان دهنده کدام سیم است؟

الف: نول              ب: فاز       ج:  اتصال زمین              د: هیچکدام

 

11- در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف: مشترک              ب: غیر مشترک 1                 ج: غیر مشترک 2            د: دو غیر مشترک

 

12- وسایل الکترونیکی با جریان برق ...............و ولتاژ.....................کار می کنند؟

الف: مستقیم-220 ولت      ب: متاوب - 220ولت    

  ج: مستقیم -  3 تا12 ولت        د: متاوب 3 تا 12 ولت

13- ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟ 

الف:  سیلیکون           ب: کربن                 ج: تراشه                   د:  ژرمانیوم

 

 

14- جریان مورد نیاز در وسایل الکترونیکی چگونه تامین می شود؟

الف: باتری                 ب: آدابتور             ج: ژنراتور               د: الف وب صحیح است

 

15- واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف: اهم               ب: کیلو اهم                       ج: فاراد                        د: آمپر

 

16- از این وسیله برای یکسو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

 الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود معمولی

 

17- با ساخت .........تحولی درطراحی مدار های الکترونیکی پدید آمد.

الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود

 

18- مواد اصلی سازنده آی سی ic  چیست ؟

الف:  سیلیکون           ب: کربن                 ج: تراشه                   د:  ژرمانیوم

 

19- اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند ؟

الف: اتصال زمین                ب: اتصال کوتاه              ج: اتصال موقت      

     د: اتصال دائم

 

20- اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است ؟

الف : ورودی            ب: پردازش                 ج:خروجی                    د:هیچکدام     

               

21- کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود

 

 

22- چه عاملی موجب خالی شدن ذخایر آب نمی شود؟

الف: افزایش جمعیت                          ب: پیشرفت صنعت 

  ج: توسعه شهر نشینی                  د: آلودگی آبهای زیر زمینی

23- ورزش نکردن چه نوع رفتاری است؟

الف: ناسالم پر خطر           ب: ناسالم کم خطر           ج:سالم              د:الف وب

 

24- مسکن چه نوع دارویی است؟

الف: کاهنده  غیرمجاز               ب: کاهنده مجاز     

         ج: محرک غیرمجاز        د: محرک مجاز

 

 

25- از چوبهای پهن برگ در چه کاری استفاده می شود؟

الف: تهیه روکش          ب: کاغذ سازی    

   ج:ساخت تراورس                 د:کارهای ساختمانی

 

26- چه نوع چوبی قابل رنگ کردن وپرداخت می باشد؟

الف:چوبی که خشک باشد      ب: تازه قطع شده باشد       ج: چوبهای پهن برگ          د:چوبهای سوزنی برگ

 

27- چه عاملی درزمان خشک شدن چوب در هوای آزاد نقش دارد؟

الف: نوع چوب       ب: ضخامت چوب           ج:  رطوبت اولیه        د: الف وب صحیح است

 

28- چوب های خشک شده در کوره چوب خشک کنی فاقد پوسیدگی وحشره زدگی است چرا ؟

الف : به علت سیستم کوره           ب:به علت کوتاه بودن زمان خشک شدن

ج: نوع چوبی که در کوره خشک می شود                  د: همه موارد

 

29- سیم لحیم آلیاژ چه فلزاتی است ؟

الف: سرب و روی               ب: قلع و سرب                  ج: قلع و روی             د:قلع و مس

 

30- در مورد جوشکاری کدام گزینه صحیح است ؟

الف: ازدستگاه هویه دستی استفاده می شود               ب:فقط الکترود ذوب می شود  

 ج: ترانس های جوشکاری با جریان مستقیم کار میکنند          د:  الکترود و محل اتصال ذوب می شوند                              

 

سوالات چهار گزینه ای درس حرفه و فن پایه ی دوم      

 

1-   کدام یک از این قطعات در ماشین های خودکار صنعتی به کار می رود؟

الف- خازن          ب- دیود                ج- ترانزیستور                  د- مقاومت

2-   قوس الکتریکی چگونه بوجود می آید؟

الف- در اثر اتصال کوتاه                             ب- در اثر اتصال سیم فاز به زمین

ج- در اثر اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی    د- در اثر برق گرفتگی

3_کاربرد مغار چیست؟

الف- ساییدن چوب        ب-اندازه گیری       ج-کنده کاری      د- برش چوب 

4-کدام درخت در گروه پهن برگان قرار دارد؟

الف- نراد        ب-بلوط          ج-کاج ایرانی         د- سرو

5-کدام رفتار در  گروه رفتارهای ناسالم پر خطر قرار دارد؟

الف-پرخوری کردن   ب-ورزش نکردن   ج- سیگار کشیدن    د- استفاده ی زیاد از تنقلات 

6- مشروبات الکلی جزﺀ داروهایی................... می باشند.

الف- مجاز             ب- غیر مجاز                ج- کاهنده               د- محرک   

7- یک آهنگر برای اتصال دایم دو قطعه اهن از چه روشی باید استفاده کند؟

الف- لحیم کاری         ب- جوشکاری       ج- پیچ و مهره           د- پرچ کاری

8- تبدیل رنده به غذاساز در اثر تاثیر کدام عامل ایجاد شده است؟

الف- نیاز           ب- تحقیقات علمی          ج- کنجکاوی و تفکر          د- پیشرفت علم

9- عامل اصلی خشک شدن چوب در کوره چیست؟

الف- نوع چوب     ب- نور خورشید         ج- زمان طولانی     د- جریان هوای گرم

10- کدام گزینه از علایم نقشه می باشد؟

الف- جدول مشخصات           ب- شاخص            ج- راپید                د-  تار

 

به نام خدا

  نمونه سوالات حرفه وفن سال دوم                 سال تحصیلی 88-87

سوالات

ردیف

کارنامه ای که توسط دستگاه چاپگر چاپ می شودیا روی صفحه نمایش داده می شود به عنوان ..........سیستم است.

1- ورودی       2- پردازش        3- خروجی         4- چاپ

 

1

با استفاده از کدام گزینه ی زیر یک روش علمی یایک محصول جدید

به وجود می آید؟

   1- تحقیقات علمی            2- فناوری           3- علم 

    4-    تولیدات فناوری

2

وظیفه ی اصلی مقاومت ها در مدارهای الکتریکی کدام است ؟

 

   1 - تقویت امواج                        2- ذخیره ی انرژی الکتریکی    

    3-کنترل مقدار جریان وولتاژ           4-یک سوسازی

 

3

در نقشه ی حقیقی مدارها سیم اتصال به زمین رابا چه حروفی نمایش می دهند؟

    MP-4                 L 1-3        N-2            PE-1

   

4

کافئین نوعی داروی ......است ومیزان فعالیت بدن را ..... می دهد؟

 1- محرک- افزایش                2- آرام بخش- افزایش 

 3- کاهنده – کاهش              4- محرک – کاهش

5

کدام گزینه در مورد آب آشامیدنی مناسب نیست ؟

1- زلال         2- دارای مزه         3- سالم           4- بدون

 

6

خشک کردن چوب در هوای آزاد بسته به ........و..........طولانی

می شود.

1- مقدار حرارت وضخامت آن          2- ضخامت چوب و اندازه آن

3- نوع چوب وضخامت آن               4- نوع چوب و مقدارحرارت

 

7

به چه علت از پهن برگان درساخت کارهای تزئیناتی استفاده می شود؟

      1- الیاف فشرده                        2- تنوع رنگ 

      3- سختی                              4- هیچکدام

8

از کدام دستگاه زیر برای جوشکاری استفاده میشود؟

1- دینام         2- ترانس          3- هویه         4- موارد 1و2

9

کدام اتصال به وسیله ی پیچ ومهره به هم متصل می شود؟

1- اتصال دائم                         2- اتصال جدانشدنی    3- اتصال موقت                      4- موارد 1و2