.: با سلام :. براي ورود بر روی ديدن سايت کليک کنيد :.

کار و فناوری
آموزش کتاب کاروفناوری دوره اول متوسطه
با سلام وبلاگ کار و فناوری تنکابن مطالبي در مورد کتاب کار و فناوری هفتم هشتم و نهم را جمع آوري مي کند مطالبي مثل تحقيق کنيد کار غير کلاسی کار کلاسي بارش فکری طرح درس کتاب کار و فناوری و آموزش پودمان و پروژه های اين کتاب


نگارش در تاريخ دوشنبه سی ام آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

سوالات تستی درس حرفه وفن پایه دوم

 

1-   کدامیک از کارهای زیر مربوط به پردازش نمی باشد ؟

  الف)طراحی                 ب)مواد و ابزار            ج)تغیر مواد             د) ساخت

 

2-   عوامل موثر در رشد و تکامل فناوری کدام است؟

  الف)نیاز         ب)تحقیقات         ج)تفکر          د) همه موارد

 

3-   PE در شمای حقیقی مدار نمایانگر کدام سیم است؟

الف)نول                       ب) فاز                 ج) سیم اتصال به زمین       د)هیچکدام

 

4- مقاومتی 20 کیلو اهم با 5 درصد خطا را نشان می دهد نوار های رنگی آن کدام است؟

  الف)قهوه ای – سیاه – نارنجی - سبز             

   ب)قرمز – سیاه –نارنجی - سبز

   ج)قرمز – سیاه – نارنجی - آبی                  

    د) قهوه ای – سفید – سبز - نارنجی

 

5-کدامیک از چوبهای زیر در تهیه مبلمان استفاده می شود ؟

الف)بلوط        ب)کاج                      ج)نراد         د)توسکا

  

6- از مغار در چه کارهایی استفاده می شود؟

الف) کم کندن ب)شکاف دادن     ج)کنده کاری     د) همه موارد

 

7-ترانس و دینام با چه نوع جریانی کار می کند؟

الف)مستقیم متناوب       ب)متناوب مستقیم     ج)مستقیم مستقیم   د) متناوب متناوب

 

8- جنس سیم لحیم چیست؟

الف)آهن  قلع         ب) آهن سرب            ج) قلع سرب                  د) قلع آلومینیوم

 

9- کافئین جزء کدام دسته از داروها است ؟

الف)محرک            ب)کاهنده                      ج)مجاز                د) غیر مجاز

 

10- رفتاری که به فرد و جامعه ضرر می رساند چه نام دارد؟

الف)رفتار کم خطر         ب)رفتار سالم            ج)رفتار پر خطر            د) رفتار مفید           

 ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ دوشنبه سی ام آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن
 

1- کلید کولر چه نوع سیستمی می باشد؟

الف- هشدار دهنده            ب- کنترل کننده             ج- گرمازا           د- خنک کننده

2- برق به وسیله ی ............. به شهر ها منتقل می شود.

الف- ژنراتور            ب- مولد             ج- دکل               د- کابل های زیر زمینی

3- وسیله ای است حفاظتی که از عبور جریان غیر مجاز برق جلوگیری می کند.

الف – فیوز              ب- کلید                ج- پریز               د- فازمتر

4- در کدام گزینه محصول فن آوری مشخص شده است؟

الف- کوه              ب- درخت                  ج- رادیو                د- خورشید

5- خسارت ناشی از بیماری در کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- درمان به موقع        ب- غم و ناراحتی      ج- پیشگیری            د-  تشخیص بیماری-6- فراورده ای چوبی که از ذرات چوب مخلوط با آب تهیه می شود.

الف- روکش چوبی    ب- تخته سه لایی        ج-تخته ی خرده چوب     د- فیبر

7- علی برای کنترل صافی سطح چوب رنده شده از چه ابزاری باید استفاده کند؟

الف-گونیا             ب- رنده                 ج- سوهان         د- گیره

8- زباله می تواند موجب آلودگی ................. شود.

الف- هوا              ب- آب              ج- خاک               د- سه مورد

9- با توجه به ویژگی های فلزات از کدام فلز در ساخت لوله ی آب استفاده می شود؟

الف- آهن                 ب- روی                   ج- مس                     د- آلو مینیوم

10- برای (نشان زدن مرکزی که باید سوراخ شود) چه ابزاری به کار می رود؟

الف-سمبه نشان  ب-  قیچی برق بر            ج- سوزن خط کش      د- سوهانادامه مطلب...
نگارش در تاريخ دوشنبه سی ام آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

سوالات چهار گزینه ای درس حرفه و فن سال سوم

 

1-   راه های پیشنهادی برای حل مشکلات را چه می گویند؟

الف- نظریه        ب- فرضیه   ج-  خلاقیت          د- تفکر

2-   سلامت انسان و محیط زیست در گرو رعایت کدام اصل در تولید محصول فناوری می باشد؟

الف- ارزیابی      ب- زیبایی      ج- بهداشت       د- انتخاب و تغییر مواد

3-   دینام دوچرخه از اجزای کدام سیستم است؟

الف- هشدار دهنده  ب- انتقال قدرت   ج- هدایت و فرمان   د- برق رسانی

4-   ورقه های آهنی شیاردار و سیم پیچی شده در موتور الکتریکی چه نامیده می شود؟

الف- رتور        ب- استاتور         ج- جاروبک          د- بادبزن

5-   از در هم فرورفتن الیاف سلولزی چه فراورده ای تولید می شود؟

الف- کاغذ    ب- فیبر     ج-  کمپوزیت     د- تخته ی پانل

6-   کاربرد کرئوزوت چیست؟

الف- تولید فیبر    ب-  عایق صدا و حرارت      ج- تهیه کاغذ         د- حفاظت چوب

7-   برای تولید فرکانس از ................... استفاده می شود.

الف- سلف           ب- مقاومت              ج- ترانزیستور                د- دیود

8-   کدام گزینه از روش های پیشگیری بیماری ایدز نیست؟

الف- رفتار سالم   ب- رعایت بهداشت فردی  ج- بهداشت عمومی د- واکسن زدن

9-   به نظر شما علت نوسان وتکانهای شدید در اتومبیل های قدیمی چیست؟

    الف- نداشتن فرمان هیدرولیک             ب- نداشتن سیستم فنر بندی وتعلیق

     ج- موتور ضعیف                                د- ضعیف بودن قدرت ترمز

10- یاد گیری کودک از جه سنی آغاز می شود؟

الف- دوسالگی    ب- دوماهگی    ج- آغاز تولد   د- شش ماهگی

 

سئوالات چهار گزينه اي حرفه وفن سوم    

 

1-آخرین مرحله از مراحل جواب دادن به پرسشهاي ذهن چيست؟

الف: دسته بندي اطلاعات           ب: تجربه وآزمايش                  ج: نتيجه گيري            د:انتخاب راه حل

 

2- فرایند تفکر از کی آغاز می شود؟

الف: بعد از احساس مشکل        ب: با ارائه ايده هاي جديد 

   ج:همراه با  تكنولوژي يپيشرفته     د: بعد از جمع آوری اطلاعات

 

3- چه عاملی به روشن شدن موضوع ومشکل کمک می کند ؟

الف: فرضیه سازی       ب: ارزیابی فرضیه ها        ج: جمع آوری اطلاعات و اسناد متناسب باموضوع       د: هیچکدام

 

4-آخرين مرحله توليد يك محصول فناوري چيست؟

الف :ارزيابي                  ب:فرایند                   ج: طراحی               د: تولید

 

5- یکی از اصول اساس در تولید محصولات فناوری چیست؟

الف: انتخاب و تغییر مواد                        ب: زيبايي محصول                   ج: ارزيابي                   د: همه موارد

 

6- سيستم كنترل و ترمز چه وظيفه اي دارد ؟

الف: هدايت وسيله نقليه      ب: توقف وسيله نقلبه            ج: رساندن قدرت به چرخ              د: الف وب درست است

 

7- اين قسمت قطعات موتور الكتريكي را نگه مي دارد .

الف: بدنه                    ب:استاتور                            ج: رتور                                   د: باد بزن

 

8- گسترش اطلاعات ثمره پيشرفت چه  صنايعي است؟

الف: الكتريكي                      ب: الكترونيك                   ج: مكانيك                               د: همه موارد

 

9- واحد مقاومت الكتريكي چيست؟

الف: اهم                             ب: آمپر                       ج: ولت                                   د:ژول

 

10-كدام مورد كاربرد سلف نيست؟

الف: توليد ميدان مغناطيسي                                  ب:توليد فركانس 

   ج: كنترل مقدار عبور جريان الكتريكي               د: مدار هماهنگي در راديو

 

11-اگر بخوا هيم از مداري براي هميشه استفاده كنيم بايد مدار را بر روي ………

الف: بِرد بُرد نصب كنيم            ب:  فيبر مدار چاپي نصب كنيم          ج: فيبر آماده نصب مي كنيم        د: هيچكدام

 

12- کنار گذاشتن فرضیه های نادرست کدام مرحله تفکر را نشان می دهد ؟

الف :  فرضیه سازی                                                              ب: ارزیابی فرضیه ها         

    ج: جمع آوری اطلاعات و اسناد متناسب باموضوع               د: اطمینان به صحت فرضیه ها

 

 13- یکی از را ههای پرورش قدرت تفکر و خلاقیت چیست؟

الف: فرضیه سازی       ب:شرکت در کارهای گروهی       ج: رعایت اصول بهداشتی     د: تفکر خلاق                        

 

14- زیبایی در ساخت محصول متناسب باچه عاملی باید باشد ؟

الف:فرهنگ وسلیقه مصرف کننده      ب: باعث جلب مشتری شود      ج: معرفی خوب محصول          د:همه موارد

 

15- کدام قسمت موتور الکتریکی شامل قطبها و بدنه است؟ 

الف: رتور            ب:استاتور         ج: آرمیچر                     د: بدنه و محفظه موتور

 

16-میدان مغناطیسی لازم برای گردش رتور را فراهم میکند؟

الف:بادبزن                     ب:استاتور         ج: آرمیچر                     د: بدنه و محفظه موتور

 

17- نام دیگر مالتی متر عقربه ای چیست؟

الف: اهم سنج                         ب: آنالوگ               ج: آمپرسنج            د: ولت سنج

 

18- برای تقویت میدان مغناطیسی سلف چه می کنند؟

الف: از هسته آهنی استفاده می کنند              ب:  از هسته مسی استفاده می کنند           

 ج: از هسته فلزی استفاده می کنند                                 د: همه موارد

 

19- ساخت آن تحول عظیمی در فرآورده های الکترونیکی ایجاد کرد ؟

الف:سلف       ب:آی سی                       ج: دیود و تریود                        د:ترانزیستور

 

20- ترانزیستور قطعه ای است که مقدار جریان عبوری از .........به ................ توسط جریان

...........کنترل میشود

الف: کلکتور –امیتر - بیس                     ب:بیس – کلکتور امیتر         

   ج:کلکتور – بیس-  امیتر                       د:امیتر – کلکتور – بیس

21- كدام بيماري با واكسيناسيون كاملا ريشه كن شده است؟

الف : فلج اطفال                   ب:هپاتيت ب                                   ج: آبله                            د: سرخك

22-كدام مورد براي پيشگيري از بيماري ها مؤثر است ؟

الف: واكسيناسيون                                ب:رفتارهاي سالم     

: رعايت بهداشت فردي و عمومي          د: همه موارد

23-كدام مورد جزء بيماريهاي كودكان كه با واكسن قابل پيشگيري است نيست ؟

الف: ديفتري                          ب: سياه زخم                   ج: فلج اطفال                       د:سرخك

24-كودكي مي تواند بنشیند وراه برود به ترتيب نشانه چيست؟

الف: رشد، تكامل                    ب:تكامل ، رشد                    ج: تكامل ، تكامل                 د: رشد ، رشد

25-مراقبت از كودك از چه دوراني بايد آغاز شود؟

الف: از بدو تولد                 ب: از دوران جنيني                   ج: از دو سالگي                     د: از قبل از ازدواج

 

26- غذاي كمكي چه ويژگيهايي بايد داشته باشد؟

الف:حاوي انواع مواد غذايي باشد       ب: سالم باشد                 ج: تازه باشد                         د: همه موارد

27- كودك ازچه سني اشياء را تعقيب مي كند؟

الف: دو ماهگي              ب: دو سالگي                       ج: شش ماهگي                               د: يك سالگي

28- كدام مورد جزء علائم حياتي بدن نمي باشد؟

الف:تعداد نبض             ب:تنفس                        ج: فشار خون                د: توانایی حرکت

29- كاغذ از در هم فرو رفتن الياف…………………………به دست مي آيد.

الف: سلولزي                     ب:فيبري                                ج: نايلون                      د:چوب

30- براي تهيه روكشهاي مصنوعي بايد

الف:ورقه هاي كاغذ را از چسب عبور دهند                                   ب:ورقه هاي كاغذ را از رنگ مخصوص عبور دهند

ج: چوب هاي مخصوص را از چسب عبور دهند                             د: الف وب درست است

31-انرژي اوليه بنزين كه در بنزين  ذخيره شده است چيست؟

الف : حرارتي                    ب:شيميايي                            ج: مكانيكي                           د: الف وج درست است

32- كدام قسمت جزء دستگاه انتقال قدرت نيست ؟

الف :كلاچ                 ب: رادياتور                                 ج: جعبه دنده                              د:ديفرانسيل

33- كدام گزينه در مورد باتري صحيح مي باشد؟

الف: مخزن الكترو شيميايي است                               ب:به وسيله دينام شارژ مي شود   

   ج: برق قسمتهای برقی خودرو را تامين مي كند                             د: همه مواردنگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

طرح درسي بصورت کلي براي تمام بخش ها

          بخش فن آوري

1. تقويت قوه خلاقيت و ابتکار دانش آموزان

2. چگونه مي توان مشکل يا مسئله اي را حل کرد؟

3. طرز تفکر صحيح و راههاي پرورش قدرت تفکر

4. طراحي و مراحل ساخت يک محصول فناوري

5. اهميت مرحله ارزيابي در بالا بردن کيفيت محصول

6. نقش و اهميت مرحله بسته بندي محصول در فروش و بازار يابي

7. آشنايي با انواع سيستم و قسمتهاي اصلي آن

وسايل آموزشي: فيلم آموزشي، وسايل لازم براي ساخت يک وسيله ، يک نوع وسيله پيچيده جهت بررسي،

تکليف: ساخت يک وسيله ابتکاري با استفاده از وسايل دور ريختني ، بررسي قسمتهاي مختلف يک سيستم پيچيده

          

         بخش برق و الکترونيک(سه پايه):

................

برای دیدن تمام سوالات به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

اولین مرحله فناوری چه می باشد؟
الف)فرایند                         ب)تولید                       ج)طراحی                 د)ارزشیابی


2-
به مجموعه هایی که اجزای آنهاباهمدیگر هماهنگ کارمی کنند .......... نام دارد.


3-
کارژنراتوریا مولد تولید ................ است.


4-
به چوب های بریده شده ازتنه درختان چه می گویند؟


5-
نئوپان از............ چوب وچسب ساخته شده است.


6-
درجه ذوب مس وآلومینیوم چقدر است؟


7..
به دانه های درشت ازجنس سنگ و.................به دانه های ریزگفته می شود.


8-
ویژگی گوشت ناسالم رادردوموردبنویسید؟


9-
چه عواملی سبب تغییروتحول لباس دردوره های مختلف گردید؟


.............


سئوالات دوم راهنمايی ( فصل اول تا هفتم)

فصل اول :
1- مراحل ساخت ابزار يا وسايل را بيان كنيد ؟
2- نتايج تحقيقات علمي و صنعتي به چه مواردي منجر مي گردد؟
3- علم چه فوايدي براي فناوري دارد؟
4- بدون استفاده از ............... توليد يك محصول فناوري ممكن نيست .
5- مواد خام موجود در طبيعت قبل از استفاده در توليد محصولات فناوري با آن بايد چه كار كرد؟
6- يكي از آماده ترين مواد براي توليد محصولات چوبي چيست؟
7- قبل از استفاده از چوب در توليد محصولات فناوري چه تغييري بايد درآن ايجاد كرد ؟
8- سيستم را تعريف كنيد؟
9- اگر يكي از اجزاي سيستم درست كار نكند چه اتفاقي مي افتد ؟

.................


سئوالات حرفه وفن سوم راهنمايی( فصل اول تا ششم)

فصل اول

1.چهارمورد ازويژگی های انسان را بنويسيد؟
2.انسان برای پاسخ دادن به پرسشهای خود چه می کند؟
3.وظيفه ی مغز انسان چيست؟
4.تفکر خلاق از چه زمانی همراه انسان بوده است؟
5.تفکر خلاق چه فوايدی برای انسان دارد؟
6.يکی از راههای پرورش قدرت خلاقيت چيست؟
7.چرا شرکت کردن در بحثها وکارهای گروهی قدرت خلاقيت را پرورش می دهد؟
8.چرا برای محصولات فناوری قديمی ايده هايی ارائه می شود؟
9.فناوری های گذشته چه کمکی به فناوران می کند؟
10.تايرهای بادی توسط چه شخصی ودر کدام سال ساخته شده اند؟
11.چه شخصی با ايجاد اصلاحات روی تايرهای بادی انها را متناسب با اتومبيل ها تغيير داد ؟درچه سالی؟
12.در توليد محصولات فنا وری چه اصولی را بايد رعايت کنيم؟
13.لباس اتش نشا نها چه خصوصيات وويژگی هايی بايد داشته باشد؟

..........


برای دیدن تمام سوالات به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن
سؤالات واحد 1 – فناوري و سيستم :
1 – چه سؤالاتي در ذهن انسان باعث شد وسيله اي مانند تلسكوپ و بالن را بسازد؟
 
انسان براي تسخير كرات آسماني ، جست وجو ، تحقيق و كاوش در مورد آن ها و بدست آوردن اطلاعات در رابطه با ستارگان با قدرت تفكر خويش شروع به ساخت وسايلي مانند تلسكوپ و بالن نمود. 
 
 

  2 – چگونه مي توان از مغز خود با ظرفيت بيشتر استفاده كرد؟
 

انسان مي تواند با استفاده از قدرت تفكر خلاق خويش بسياري از مسائل و مشكلات خود را حل كند و اختراعات و اكتشافات زيادي انجام دهد و در زندگي خود به كار گيرد. تفكر خلاق از زمان خلقت انسان همواره با وي بوده است. 

3 – دو قسمت عمده يك موتور الكتريكي را نام ببريد.
 
الف - قسمت گردان (رتور)
ب – قسمت ساكن شامل قطب ها و بدنه (استاتور) 
 
    4 – رتور به چه قسمتي از موتور گفته مي شود و از چه موادي ساخته شده است؟
 
به قسمتي از موتور گفته مي شود كه درون موتور دوران مي كند در رتور ورقه هاي آهني بر روي ميله اي از فولاد سخت سوار شده است. 
5– نگه داري مواد غذايي به وسيله سرما داراي چه مزايايي است ؟
 
1. يكي از ساده ترين و سريع ترين روش هاي نگه داري مواد غذايي است. 2. در اين روش مواد غذايي به حالت اوليه و طبيعي خود باقي مي مانند. 3. كيفيت غذاهاي نگه داري شده با اين روش بهتر از روش هاي ديگر است.

6 – بسته بندي غذاهاي يخ زده اغلب ساده است . 

 
 

  7 – علل اصلي خشك كردن مواد غذايي را بنويسيد؟
 
1 - حفظ كردن مواد غذايي در مقابل فعاليت هاي ميكروبي و آنزيمي 2 – كم كردن سرعت فساد مواد غذايي 3 – كم كردن حجم و وزن مواد غذايي براي سهولت در بسته بندي و حمل و نقل 4 – نگه داري و حفظ مواد غذايي در فصول پربار براي استفاده در فصول كم آبي .  


به ادامه مطلب بروید

 
 ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن
چرا جنس شیر های آب را از آلیاژ برنز می سازند؟

چون آلياژ برنز در مقابل زنگ زدگي ، فرسودگي و خوردگي از ساير فلزات دوام بيشتري دارد


شیر (وسیله)

شیر وسیله‌ای معمولاً فلزی است که برای بازوبست، تنظیم و کنترل جریان مایعات یا گازها در لوله‌کشی به کار می‌رود. امروزه انواع بسیاری از شیرها طراحی، ساخته و تولید می‌شوند که در صنعت و خانه به کار می‌روند. شیرآلات به گروه شیرهایی گفته مشود که خود بنا به کاربرد، نحوه کارکرد یا شکل آن به زیرگروهای مختلف دسته بندی می‌شود.ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن
فرآيند هاي جوشکاري1) جوش قوس الکتريکي با الکترود روکشدار : جوش قوس الکتريکي با الکترود روکشدار يکي از متداولترين ، ساده ترين و شايد کارآمدترين روشهايي است که براي جوش فولاد ساختماني بکار ميرود . حرارت با برقرار نمودن قوس الکتريکي بين يک الکترود روکشدار و فلز پايه ايجاد ميگردد.
2) جوش قوس الکتريکي زيرپودري : در جوشکاري به روش زيرپودري ، ماده حفاظت کننده بصورت يک نوار پودري در روي درز ريخته مي شود ، سپس قوس الکتريکي توسط الکترود لخت در زير اين پودر برقرار ميگردد . در حين جوشکاري قوس زيرپودري برقرار شده و ديده نمي شود.
3) جوش قوس الکتريکي تحت حفاظت گاز : در اين روش الکترود يک مفتول لخت ممتد است که از ميان گيره ي الکترود گذشته و با يک قرقره تغذيه مي شود . حفاظت در اين روش بطور اصولي با سپري از گاز فعال دي اکسيدکربن يا گازهاي خنثي مثل آرگون و هليم و غيره صورت مي گيرد .
4)جوش قوس الکتريکي با الکترود توپودري:اين روش شبيه جوشکاري به روش تحت حفاظت گاز است،با اين تفاوت که الکترود ممتد فلزي آن لوله اي شکل بوده وموادحفاظتي را در داخل خود دارا مي باشد.
دستگاههاي جوشکاري
منبع يا مولد نيرو در جوشکاري با قوس الکتريکي از دو نوع جريان جهت تشکيل قوس ميتوان استفاده کرد : جريان متناوب و يا جريان مستقيم دستگاههاي جوشکاري برق معمولا" با اين دو نوع جريان کار مي کنند و کلا" به چهار نوع تقسيم شده اند :
 الف ) ترانسفورماتور : اين دستگاه از برق شهر تغذيه کرده و معمولا" برق را با همان فرکانس و متناوب جهت جوشکاري پس مي دهد تنها کار اين دستگاه تغيير اختلاف سطح و شدت جريان ميباشد که وظيفه اصلي دستگاه محسوب ميشود به اين معني که دستگاه هنگام شروع بکار ولتاژ را تقليل داده و شدت جريان را افزايش مي دهد.
ب ) رکتيفاير ( يکسو کننده ) : رکتيفاير دستگاهي است براي تبديل جريان متناوب به مستقيم ، ماشين هاي يکسو کننده داراي طرحهاي متعدد براي مقاصد مختلف مي باشند ، انعطاف پذيري يکي از دلايل پذيرش گسترده اين دستگاه در صنعت جوشکاري مي باشد . اين ماشين ها قادر به تحويل جريان با قطبيت مستقيم يا معکوس مي باشند همه اين ماشينها داراي دو قسمت اصلي هستند : مبدل  و  يکسو کننده
ج ) دينام : اگر فرکانس يا تناوب برق را از بين ببريم يک جريان مستقيم حاصل خواهد شد به اين منظور از دستگاه دينام استفاده مي شود که بطور کلي به دو بخش محرک و متحرک تقسيم ميشود و داراي ويژگيهاي زير است : 
داراي قوس نفوذي و قوي ميباشد – داراي دوام و عمر طولاني ميباشد – تنوع کابردي زيادي داشته و ميتواند براي کليه فلزات قابل جوشکاري با قوس الکتريکي به کار رود .
د ) موتور جوش : موتور جوش با دو نوع سوخت ميتواند توليد برق کند که عبارتند از :
1- موتور جوش ديزلي      2- موتور جوش بنزيني
بوسيله موتور جوش مي توان جريان متناوب يا مستقيم توليد نمود .ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

چكيده :

در اين نوشتار تلاش گرديده نگاهي به موقعيت ايران در پهنه كره  زمين و نقش زلزله در اين منطقه ، در كنار وضعيت عمومي بناهاي كشور در شهر و روستا از حيث پايداري در مقابل اين پديده طبيعي صورت گيرد در گام بعدي به پراكنش بناهاي موجود غير پايدار در سطح كشور و به درسهايي كه در زمينه توجه به پايدارسازي پس از زلزله هاي مهم صورت گرفته اشاره شده است. وضعيت پيش رو و اينكه چه بايد كرد با رويكرد توجه به ساختمانهاي موجود كشور و ساخت و سازهاي جديد در انتها مد نظر بوده است.

 ايران و زلزله:

كشورمان به لحاظ استقرار در روي كره زمين در موقعيتي قرار گرفته است كه يكي از فعالترين كمربندهاي زلزله خيز جهان تحت عنوان « آلپ هيماليا » از آن مي گذرد.

اين موقعيت خاص در طول تاريخ ايران را هم زيست با زلزله هاي متعدد و با شدتهاي متفاوتي قرار داده است وقوع حدود 3500 زلزله در طول يكصد سال گذشته مويد اين همزيستي است.

به طور ميانگين هر سال يك زلزله بزرگ و هر 10 سال يك زلزله با بزرگي 7 درجه در مقياس ريشتر به بالا حاصل اين همزيستي است. سوال عمده اي كه مي تواند مطرح شود اين است « آيا تا چه اندازه اين همزيستي منجر به توجه ، درك و حساسيت و اهميت موضوع و نهايتاً آمادگي علمي ، مديريتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اجرائي ما شده است؟»

نتايج حاصل از زلزله طي ساليان گذشته نشان مي دهد اگر چه برنامه ريزان ، متخصصين و مجريان پندهايي از اين حوادث گرفته و اصلاحات و تمهيداتي در جهت مقابله با اين پديده طبيعي صورت پذيرفته است ليكن تا نقطه مطلوب فاصله نسبتاً زيادي است.

در حاليكه ايران 1 درصد از جمعيت دنيا را در خود جاي داده است ليكن تلفات جاني ناشي از اين حوادث 6% كل تلفات جهان است . بخش عمده اي از جمعيت كشور در پهنه خطرناك زندگي مي كنند. اكثر مناطق پر جمعيت و مراكز شهري مهم در پهنه با خطر بالا قرار       گرفته اند.  76 درصد شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و عمده مناطق روستايي بر روي پهنه هاي با خطر زلزله بالا  قرار گرفته اند. از مجموع حدود 68 هزار نقطه روستائي كشور بيش از  2/3 ميليون واحد مسكوني از مصالح غير پايدار و بي دوام ساخته شده اند.

و در سطح شهرهاي كشور نيز بالغ بر 8/2 ميليون واحد مسكوني موجود ناپايدار و غير مقاوم در برابر زلزله هستند.

به ديگر سخن از مجموع بيش از 13 ميليون واحد مسكوني شهري و روستايي كشور حدود 6 ميليون واحد غير مقاوم و نا پايدار در برابر زلزله هستند.

پراكنش واحدهاي ناپايدار شهري در 3 حوزه شكل گرفته است:

الف: حوزه بافتهاي فرسوده شهري:

 اين مناطق كه عمدتاً هسته هاي اوليه پيدايش و رشد شهرها و شهر نشيني هستند از يكسو واجد معماريهاي ارزشمند بومي و اسلامي اند كه هويت ساز و الهام بخش براي امروز و آينده معماري و شهرسازي اين مرز و بوم هستند و از سوي ديگر به دليل استفاده از مصالح نا پايدار و فرسودگي شديد كالبد در اين مناطق به همراه عدم برخورداري از خدمات روبنائي و زير بنائي مناسب  من جمله دسترسيها و معابر از جمله آسيب پذير ترين مناطق شهرهاي كشور محسوب مي شوند.

ب: مناطق اسكان غير رسمي ( حاشيه نشيني ):

اين مناطق كه عمدتاً به دليل رشد سريع و خارج از برنامه ريزي شهر نشيني و مهاجرتهاي گسترده به شهرهاي بزرگ بصورت خودرو و غير رسمي شكل گرفته و احداث شده اند به لحاظ كالبدي از مصالح  بي دوام و غير استاندارد ساخته شده و فاقد هر گونه خدمات زير بنائي و روبنائي هستند.

ج: بافتهاي نوين شهري:

عمدتاً توسعه هاي قانونمند شهري كه طي كمتر از يكصد سال اخير و به ويژه با ورود خودرو به زندگي شهري شكل گرفته و توسعه پيدا كرده اند داراي تركيبي از ساخت و سازهاي پايدار و ناپايدار با پراكنش متفاوت اند.

هر چند كه با نزديك شدن عمر ساختمانها به دهه هاي اخير استفاده از مصالح با دوام نسبت به گذشته وضعيت بهتري را فراهم نموده است ليكن با اطمينان خاطر نمي توان از مقطعي مشخص كليه ساخت و سازها را پايدار در مقابل زلزله قلمداد نمود.

درسهاي زلزله:

زلزله هاي سهمگين در كشورمان بويژه طي دهه هاي اخير كه علوم جديد در خدمت توسعه و پيشرفت بشر قرار گرفته است هر چند هر يك از آنها فاجعه اي فراموش نشدني بر خاطره اين ملت حك نموده است ليكن در هر برهه بصورت غير مستقيم بركاتي نيز براي كشور به ويژه عرصه ساخت و ساز به همراه داشته است كه آثار خود را بصورت تصميم هاي خاص منبعث از شكل گيري اراده ملي در اين عرصه بجا گذاشته است.

نخستين قواعد بهبود كيفيت ساخت و ساز هر چند ابتدائي پس از زلزله طبس تدوين و عملياتي مي گردد .

زلزله رودبار و منجيل منجر به تدوين آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله مي شود كه امروز به آئين نامه 2800 معروف است و نهايتاً زلزله بم زمينه ساز اجباري شدن مقررات ملي ساختمان در سراسر پهنه كشور به همراه تدوين سياستهاي كلي مقابله با حوادث به ويژه زلزله و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري مي گردد كه نقطه عطفي براي برنامه ريزيها و سياستگزاريهاي آتي كشور خواهد گرديد.ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن
جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار)

منبع:http://moein-omran.blogfa.com/post-3.aspx

مقدمه:

سازه فولادی مجموعه ای از اعضای باربر،ساخته شده از ورق و یا نیمرخ های فولادی است که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را بوجود می آورند، نیمرخ های فولادی معمولاً تولیدیهای کارخانه ای هستند که با توجه به تکنولوژیهای پیشرفته ای که در تولید آنها استفاده می شود، غالباً رفتاری در حد انتظار از خود نشان می دهند. موضوعی که موجبات نگرانی طراحان و سازندگان سازه های فولادی را فراهم می کند، چگونگی رفتار اتصالاتی است که الف) برای ساخت اعضاء مرکب از نیمرخ و ورق و ب ) برای یکپارچه نمودن اعضاء (شامل تیر، ستون و مهاربندها) در محل گره ها مورد استفاده قرار می گیرند.

برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمانهای متعارف بسیار رایج است. باتوجه به قدمت نسبتاً طولانی استفاده از جوش در ساخت اسکلت فولادی در ایران و دیگر نقاط جهان، پیشرفت های قابل توجهی در شناخت جوش و توسعه فن آوری مربوط به آن صورت گرفته است، اما هنوز هم نگرانی هایی در مورد اتصالات جوشی به ویژه به علت صدمات به وجود آمده در اتصالات جوشی ساختمانهای بلند مرتبه تحت اثر زلزله، در ذهن مهندسان وجود دارد.

بدون شک جوشکاری عامل مهمی در توسعه و تکوین صنایع ساختمانی و به طور کلی پروژه های عمرانی بوده است . که اجرای غیر صحیح آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به کشور تحمیل نماید.

در این نشریه سعی بر این است که ابتدا بر اساس آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران کلیاتی درباره جوشکاری (بویژه جوشکاری قوس فلزی دستی که متداولترین نوع جوشکاری کارگاهی در پروژه های عمرانی می باشد) ارایه و پس از آن نتایج تحقیقی را که در مورد بررسی کیفیت جوش در پروژه های عمرانی (ساختمانهای دولتی) انجام گرفته است مطرح گردد.

 کلیات

1ـ مساحت ، طول ، اندازه ساق و بعد موثر گلوی جوش

1ـ1ـ جوشهای شیاری

مساحت مؤثر جوش مساوی حاصل ضرب طول موثر در بعد موثر گلوی جوش است.

1ـ1ـ1ـ طول مؤثر جوش برای انواع جوش شیاری، با لبه ساده (گونیا) و یا پخدار ، مساوی عرض قطعه متصله در امتداد عمود بر جهت تنش می باشد.

1ـ1ـ2ـ بعد گلوی جوش در جوش شیاری با نفوذ کامل ، مساوی ضخامت ورق نازکتراست. هیچگونه افزایشی به علت وجود تحدب مجاز نیست.

1ـ1ـ3ـ برای جوش شیاری با نفوذ نسبی در صورتیکه زاویه شیار کوچکتر از 60 درجه ولی بزرگتر از 45 درجه باشد و جوشکاری به روش قوسی با الکترود روکشدار یا زیر پودری انجام شود، بعد مؤثر گلوی جوش مساوی عمق شیار منهای سه میلیمتر می باشد .

در حالتهای زیر بعد موثر گلوی جوش شیاری به روش قوسی با الکترود روکشدار مساوی عمق شیار بدون هرگونه کاهشی می باشد:

1ـ زاویه شیار مساوی یا بزرگتر از 60 درجه (در ریشه)

2ـ زاویه شیار بزرگتر یا مساوی 45 درجه در ریشه .

1ـ1ـ4ـ بعد گلوی جوش شیاری در شیار بین دو لبه گرد در حالت نیم جناغی و تمام جناغی وقتیکه شیار به طور کامل با مصالح جوش پر شده باشد ، نباید از مقادیر مندرج در جدول شماره یک بیشتر منظور گردد.

جدول شماره (1) ضخامت موثر گلوی جوشهای شیاری لب گرد

نوع جوش

R= شعاع گردی

ضخامت موثر گلوگاهی

نیم جناغی لبگرد

R

جناغی لب گرد

R

R = شعاع گردی لبه

* در جوش قوسی تحت حفاظ گاز با الکترود فلزی، وقتیکه R بزرگتر یا مساوی 13 میلیمتر است، از R استفاده می شود.

1ـ2ـ جوش گوشه

مساحت مؤثر جوش گوشه مساوی حاصل ضرب طول مؤثر در بعد مؤثر گلو است.

1ـ2ـ1ـ طول مؤثر جوش گوشه، مساوی طول کل نوار تمام اندازه است . در صورتیکه جوش در طول نوار تمام اندازه باشد، هیچ کاهشی به علت شروع و ختم جوش لازم نیست در طول موثر اعمال گردد.

* نوار تمام اندازه ، نواری را گویند که در طول کلی آن اندازه جوش ثابت است.

1ـ2ـ2ـ طول مؤثر نوار جوشی منحنی ، باید در امتداد محور مرکزی گلوی مؤثر، اندازه گیری شود. اگر مساحت جوش گوشه درون سوراخ یا شکاف که بر مبنای تعریف فوق حاصل می گردد، بزرگتر از مساحت بدست آمده در بند 1ـ3ـ3 باشد، مساحت اخیر بعنوان مساحت مؤثر جوش گوشه در نظر گرفته می شود.

1ـ2ـ3ـ حداقل طول جوش گوشه، 4 برابر اندازۀ ساق (پای) جوش است. به بیان دیگر اندازۀ ساق جوش نباید بزرگتر از طول مؤثر آن در نظر گرفته شود.

1ـ2ـ4ـ بعد مؤثر گلوی جوش گوشه، کوتاهترین فاصله از ریشه تا سطح هندسۀ ایده آل مقطع جوش است. در اشکال زیر گلوی موثر در چندین حالت نشان داده شده است:

 3ـ جوش کام و انگشتانه

به جوش در شکاف و سوراخ به حالت پر نشده اطلاق می شود.

* مساحت مؤثر جوشهای کام و انگشتانه به ترتیب مساوی مساحت اسمی شکاف و سوراخ در فصل مشترک دو ورق در حال تماس می باشد.

1ـ4ـ بعد موثر گلوی ترکیبی از جوش شیاری با نفوذ نسبی و جوش گوشه مساوی کوتاهترین فاصله از ریشه تا سطح جوش منهای 3 میلیمتر است. کاهش 3 میلیمتر برای آن دسته از چنین جوشهایی منظور می شود که برای جوش شیاری نظیر مقرر شده است.

2ـ برخی معایب و نارسائیهای اتصالات جوشی و نحوۀ برطرف نمودن آنها

جوشهای غیر قابل پذیرش سازه را باید تعمیر نمود ، برای این کار باید مصالح اضافی جوش یا قسمتی از مصالح پایه برداشته شود که برای انجام آن می توان از تراشکاری ، سنگ زنی، لبه زنی ، و یا شیارزنی استفاده نمود. اعمال مذکور نباید باعث کاهش ضخامت در فلز یا جوش مجاور شوند. در هنگام برداشتن جوشهای مردود (غیر قابل پذیرش) ، مقادیر برداشته شده از فلز پایه باید در حداقل ممکن حفظ گردد. قبل از جوشکاری محل تعمیری ، باید سطح شیار ایجاد شده کاملاً پاک شود . در جوشکاری تعمیری ، کلیه کاهش ضخامتهای ایجاد شده در محل سنگ زده شده ، باید کاملاً پر شوند. سازنده مجاز است جوش مردود را تعمیر نموده یا تمام آن را برداشته و مجدداً به طور کامل جوش دهد.

نوع معایب

نحوه رفع آنها

2ـ1ـ لوچه (بیرون زدگی ) تحدب، بیش از حد

مصالح جوش اضافی باید به دو روش مناسبی برداشته شود.

2ـ2ـ تقعر بیش از حد ، حوضچه انتهایی، کمبود در اندازه جوش، بریدگی پای جوش

سطح جوش باید آماده سازی شده (بند 3ـ11) و سپس با انجام عبورهای متوالی. کمبود ضخامتها جبران شود.

2ـ3ـ امتزاج ناقص، تخلخل بیش از حد ، نفوذ گل

مناطق مشکوک باید برداشته شده (به بند 3ـ7ـ1 مراجعه شود) و مجدداً جوش گردد.

2ـ4ـ ترک در جوش یا فلز پایه

در این حالت عمق نفوذ ترک باید به کمک آزمایشهای مناسب (حک اسید، ذرات مغناطیسی ، رنگ نافذ و ...) تعیین شده و تا 50 میلیمتر فراتر از ریشۀ ترک ، مصالح باید کاملاً برداشته شده و مجدداً با جوش پر شود.

2ـ5ـ ایجاد اعوجاجهای ناشی از عمل جوشکاری

این عوارض باید به کمک وسایل مکانیکی و یا حرارتهای موضعی محدود رفع گردند و عضو به حالت مسقیم درآید. درجه حرارت که باید به کمک روشهای مطمئن اندازه گیری شود، برای فولادهای اصلاح شده نباید از 600 درجه سانتیگراد و برای سایر فولادها نباید از 650 درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

نصب و جوش نامناسب قطعات

هرگونه حذف و بریدن این قطعات باید به اطلاع مهندس مشاور برسد

نوع معایب

نحوه رفع آنها

ایجاد سوراخهای اشتباه بر روی قطعات سازه

طبق نظر مهندس طراح می توان آنها را به صورت باز رها نمود ویا توسط پیچ یا جوش پر کرد

تنشهای پسماند و انقباضی

بوسیله تقه کاری (کار مکانیکی روی فلز جوش توسط ضربات چکش) در لایه های میانی جوش می توان تنشهای انقباضی در جوشهای ضخیم را به منظور جلوگیری از ترک یا انقباض یا هر دو استفاده نمود.

(( البته باید دقت نمود که انجام تقه کاری بر روی جوش ریشه و لایه سطحی جوش و همچنین در روی فلز پایه در مجاورت لبه جوش مجاز نیست.))

(( استفاده از چکش گل گیری دستی، برقی و یا هوای فشرده مجاز بوده و تقه کاری محسوب نمی شود.))

ایجاد درز در جوش

هرگونه درزگیری جوش ممنوع می باشد

(( درزگیری و درزبندی جوش با چکش کاری در حالت سرد را درزگیری گویند.))

ایجاد لکه های قوس روی فلز پایه در خارج از ناحیه جوشهای دائمی

از ایجاد چنین لکه هایی باید اجتناب نمود و ترکها یا لکه های ناشی از لکه قوس باید سنگ زده شده و سلامت فلز پایه کنترل گردد.

 ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

در جوشكاري پنج نوع اتصال اساسي وجود دارد.

مراحل اجرايي جوشكاري قوس _ الكترود دستي

1-برطرف كردن كليه مواد زائد، ناخالصي ها، آلودگي ها از قبيل چربي، كثافات، رنگ، اكسيدها و پوسته ها از لبه هاي مورد جوش حداقل تا فاصله 15mm از هر طرف قطعه. اصولاً كار به كمك سنگ زني، برس زني و سمباده انجام مي گيرد. روش شيميايي بيشتر براي زدودن چربي ها مي باشد.

2- يخ زدن لبه هاي مورد جوشكاري (Beveling): متناسب با ضخامت ورق و شرايط كار و نهايتاً به كمك استانداردها لبه سازي انجام مي شود. براي ورق هاي ضخيم از لبه سازي (Beveling) دو طرفه و براي ورق هاي با ضخامت متوسط از لبه سازي يك طرفه استفاده مي شود. مسلماً شيار (Groove) نيز مي تواند براي قطعات با ضخامت متوسط از يكطرف و براي قطعات ضخيم در دو طرف قطعه ايجاد شود.

زاويه يخ و شعاع انحناء تحتاني لبه ها بر حسب حساسيت به ترك، پيچيدگي، وزن قطعه در هنگام جوشكاري، نوع الكترود، مهارت جوشكار و هزينه يخ سازي انجام مي گيرد. مثلاً لبه سازي به صورت لاله فلز جوش متري نسبت به لبه سازي به صورت V نياز دارد. يا لبه سازي به شكل V به بعضي ترك خوردگي ها نسبت به شكل لاله (U) حساس تر است و يا قطعات لبه سازي شده از دو طرف نسبت به قطعات لبه سازي شده از يك طرف حساسيت كمتري به پيچيدگي دارند.

البته بعضي اوقات از شكل ظاهري قطعات مي توان استفاده كرده و لبه سازي انجام نمي دهند.

لبه سازي معمولاً به كمك سنگ زني، ماشين كاري و يا با استفاده از Totch و يا قوس انجام مي گيرد كه هر يك مستلزم هزينه مي باشد و به هزينه جوشكاري افزوده مي گردد. در شكل 17 بعضي از علائم اختصاري كه در جوشكاري بكار مي روند آمده است .

3- استقرار اجزاء در كنار يكديگر براي عمليات جوشكاري:

ترجيحاً استقرار قطعات را طوري كنار يكديگر فراهم مي سازند كه راحت ترين موقعيت (Position) براي جوشكاري آنها تامين گردد. در اين راستا مي توان از گيره، نگهدارنده و وضعيت دهند ها استفاده نمود كه اكثراً شرايط كار را خيلي ساده مي كنند.

4- تك بندي (Tack Weld): قطعات در فواصل مناسب بطوريكه از پيچيدگي آنها جلوگيري به عمل آيد و پيچيدگي آنها به حداقل برسد نسبت به يكديگر با خال جوش كنار هم استقرار مي يابند.

5- عمليات جوشكاري

انتخاب الكترود و تنظيم آمپر و قراردادن كار در موقعيتي كه جوشكار احساس راحتي كند. تنظيم آمپر اصولاً روي تكه قراضه اي انجام مي گيرد.

پس از راه اندازي قوس و تنظيم آمپر، قوس را به داخل محل اتصال جهت مي دهند تا فلز جوش در محل اتصال رسوب داده مي شود. لذا جوشكار حركت هاي زير را بايستي همزمان به طور يكنواخت و قابل كنترل انجام دهد اين حركت ها عبارتند از:

الف) تثبيت فاصله نوك الكترود با سطح مذاب حوضچه. در حقيقت الكترود را بايد به سمت حوضچه در اثر مصرف پايين آورد.

ب) حركت الكترود و قوس در سرتاسر مسير جوش كه در اصل تعيين كننده سرعت جوشكاري است. اين حركت توام با حركت هاي زيگزاگي ياموجي شكل است كه هر جوشكار بر حسب عادت يك نوع حركت را انجام مي دهد.

حركت موجي الكترود سبب مي گردد تا سرباره به كناره ها جارو گردد، البته اين حركت بايستي طوري انجام گيرد كه سرباره در جوش حبس نشود و زاويه الكترود نسبت به قطعه و زاويه كار درست انتخاب شود.

قطع قوس به منظور تعويض الكترود بايستي به آرامي انجام گيرد يعني الكترود به آهستگي به عقب كشيده شود تا عيب دهانه آتش فشان در جوش بوجود نبايد بايستي الكترود را به طرف عقب حركت داد و همزمان فاصله قوس را زياد كرد تا قوس خاموش شود. الكترود بعدي كه مورد استفاده قرار گيرد ابتدا بايستي انتهاي حوضچه سنگ بخورد و جوش از جلو شروع شود و به طرف عقب برگردد و مجدداً ادامه يابد. محل تعويض الكترود منبع جدي براي بوجود آمدن عيوب جوش از قبيل سرباره، حباب گاز و فقدان ذوب كامل مي باشد.

در جوشكاري چند پاسه بايستي سرباره از روي هر پاس بطور كامل تميز گردد و سپس جوشكاري در پاس هاي بعدي انجام گيرد. هر پاس حداقل 3/1 پاس زيري را مي پوشاند.

زاويه كار (Work Angle)

زاويه بين الكترود با خط عمود بر جوش در صفحه عرضي را زاويه كار مي گويند.

زاويه راهنما (Lead Angle)

زاويه الكترود با خط عمود بر جوش در صفحه طولي را زاويه راهنما مي گويند. زاويه الكترود سبب مي گردد تا جوشكار بتواند حفره كاسه اي شكل قوس را مشاهده نمايد، علاوه بر آن نيروي قوس سبب مي گردد تا سرباره بطور ناخواسته بطرف جلو حركت كند و همچنين از بروز گودافتادگي كنار جوش (Undercut) جلوگيري مي كند. جوشكار بايستي در انتخاب زاويه كار و زاويه راهنما انتخاب صحيحي انجام دهد.

دسترسي به ماشين جوشكاري: سعي مي‌شود ماشين جوشكاري تا حد امكان در دسترس جوشكار قرار گيرد تا از مزاحمت كابل ها و تداخل آنها اجتناب شود. كه به تازگي با استفاده از كنترل از راه دور جوشكار مي تواند شدت جريان جوشكاري را خود از محل جوشكاري تنظيم نمايد.فضاي كارگاه: جوشكاري در فضاي بسته انجام نمي گيرد مگر آنكه تهويه كافي و پرقدرت بر روي فضا تعبيه شده باشد.

نحوه بسته بندي و نگهداري الكترود: معمولاً الكترودها را در بسته هاي به صورت Hermetically airtight به بازار عرضه مي كنند.

بايستي در نگهداري الكترودها در انبار دقت لازم به عمل آيد و آنها را در محلي دور از رطوبت، آب، باران، گرد و خاك، دود، گريس و چربي نگهداري نمود. (جاي خشك بهترين محل است) و اصولاً الكترود را نبايد در انبار روي زمين انباشت نمود بهترين جا قفسه مي باشد.

وسايل مورد نياز:

براي فولادهاي كربن استيل Wire Brush، Chipping Hammer، Helmet، براي فولادهاي زنگ نزن Wire Brush و Chipping Hammer زنگ نزن استفاده مي كنند.

Face Shield، Hand Shield، Gloves، Photo Sensitive Lens، Leathers نيز استفاده مي شود.

گذشته از وسائل ياد شده ايمني نيز در جوشكاري بايستي مورد توجه قرار گيرد. مثلاً جلوگيري از سقوط جوشكار بخاطر برق گرفتگي، همچنين در هنگام جوشكاري گازهاي مضري نظير اوزن O3 به خاطر اشعه ماوراء بنفش، No2 (Nitrogen dioxide) و Phosgene Gas و همچنين اشعه ماوراء بنفش بوجود مي آيند كه براي پوست و تنفس مضر هستند.

معايب و محدوديتهاي روش SMAW

1- با كوتاه شدن الكترود، جوشكار بايد الكترود را تعويض نمايد و اين امر باعث كاهش سرعت و راندمان جوشكاري مي شود.

2- شدت جريان جوشكاري بدليل زياد بودن طول الكترود محدود است. آمپرهاي بالا مانند آنچه در تفنگهاي اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك استفاده مي شود غير عملي است زيرا فاصله بين قوس و نقطه تماس الكتريكي در نگهدارنده الكترود (طول الكترود) زياد بوده و شدت جريان جوشكاري بوسيله مقاومت حرارتي زياد الكترود محدود مي شود. درجه حرارت الكترود نبايد از درجه حرارت شكست پوشش (Break Down) بيشتر شود زيرا مواد شيميائي موجود در پوشش با يكديگر يا با هوا واكنش كرده و وظيفه خود را بخوبي در قوس انجام نمي دهند.نگارش در تاريخ سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

لحيمكارى را دست كم نگيريد.

براى ساخت و تعمير دستگاههاى الكترونيكى دانستن يك فن كاملاً ضرورت دارد و اين فن چيزى جز لحيمكارى نيست. لحيمكارى ظاهراً كار ساده اى به نظر ميرسد كه هر كس حتى در اولين تمرين، خود را قادر به انجام آن ميداند و اتفاقاً همين ساده پنداشتن موضوع اغلب مايه دردسر و اتلاف وقت افراد ميشود. حقيقت اين است كه لحيمكارى كار دشوارى نيست اما اگر كسى قواعد ساده اين فن را خوب نشناسد در ساختن دستگاههاى الكترونيكى با مشكلات جدى مواجه ميشود و اغلب خود شخص متوجه نميشود كه علت كار نكردن يا سوختن دستگاه مورد علاقهاش جز يك اشتباه در لحيمكارى چيز ديگرى نيست.

به كمك اين راهنما، همه ميتوانند لحيمكارى را به روش صحيح بياموزند و در ساختن دستگاههاى الكترونيكى موفقتر باشند.

 با توجه به اهميت موضوع، ما بطور خلاصه به ذكر پارهاى از توضيحات لازم درباره لحيمكارى و مونتاژ قطعات ميپردازيم و توصيه ميكنيم قبل از آنكه ساختن كيتى را آغاز كنيد، در خارج از فيبر مدارچاپى چند بار لحيمكارى را تمرين كنيد.

 وسايلى كه براى لحيمكارى لازم است: يك هويه 30 يا 40 واتى با نوك تيز، سيم لحيم (60 درصد، روغندار و ترجيحاً خارجى) ، سيم چين و سمباده نرم.

 وسايلى كه بهتر است تهيه شود: پايه هويه، ابرنسوز يا اسفنج‌نسوز (براى تميز كردن سر هويه) و روغن لحيم

 ابتدا سطح پشت فيبر مدارچاپى (قسمت مسى) را با يك سنبادة نرم كاملاً تميز و براق نمائيد.

 ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن
در ایالات متحده آمریکا و کانادا برخلاف سایر کشورها به "آلومینیُم"، "آلومینُم" می‌گویند. هر دو تلفظ از واژه لاتین Lumen به معنی "نور" گرفته شده است. پیش از جداسازی فلز آلومینیم،اکسید آن آلومین نامید می‌شد. هامفری دیوی که موفق نشده بود از آلومین، آلومینیم تهیه کند، گفت که می‌خواهد نام این فلز را "آلومیم" بگذارد. ولی بعدا آن را به "آلومینم" تغییر داد تا با آلومین مطابقت داشته باشد. با این حال واژهٔ آلومینیم کاربرد عمومی پیدا کرد، زیرا نام بسیاری از عنصرهای فلزی به "یُم" ختم می‌شود.

تاریخچه کشف آلومینیوم

فردریک وهلر" بطور کلی به آلومینیوم خالص اعتقاد داشت .(لاتین :alum alumen). اما این فلز دو سال پیشتر به‌وسیله "هانس کریستین ارستد" شیمیدان و فیزیکدان دانمارکی بدست آمد. در روم و یونان باستان این فلز را به‌عنوان ثابت کننده رنگ در رنگرزی و نیز به‌عنوان بند آورنده خون در زخمها بکار می‌بردند و هنوز هم به‌عنوان داروی بند آورنده خون مورد استفاده است. در سال 1761 ، "گویتون دموروو" پیشنهاد کرد تا alum را آلومین (alumin) بنامند.

پیدایش و منابع


اگر چه Al ، یک عنصر فراوان در پوسته زمین است(18%) ، این عنصر در حالت آزاد خود بسیار نادر است و زمانی یک فلز گرانبها و ارزشمندتر از طلا به حساب می‌آمد. بنابراین ، به‌عنوان فلزی صنعتی اخیرأ مورد توجه قرار گرفته و در مقیاسهای تجاری تنها بیش از 100 سال است که مورد استفاده است. در ابتدا که این فلز کشف شد، جدا کردن آن از سنگها بسیار مشکل بود و چون کل آلومینیوم زمین بصورت ترکیب بود، مشکل‌ترین فلز از نظر تهیه به شمار می‌آمد.

آلومینیوم برای مدتی از طلا با ارزش‌تر بود، اما بعد از ابداع یک روش آسان برای استخراج آن در سال 1889 ، قیمت آن رو به کاهش گذاشت و سقوط کرد. تهیه مجدد این فلز از قطعات اسقاط (از طریق بازیافت) تبدیل به بخش مهمی از صنعت آلومینیوم شد. بازیافت آلومینیوم موضوع تازه‌ای نیست، بلکه از قرن نوزدهم یک روش رایج برای این کار وجود داشت. با اینهمه تا اواخر دهه 60 این یک کار کم منفعتی بود تا زمانیکه بازیافت قوطیهای آلومینیومی آشامیدنیها بالاخره بازیافـت این فلز را مورد توجه قرار داد. منابع بازیافت آلومینیوم عبارت‌اند از: اتومبیلها ، پنجره‌ها ، درها ، لوازم منزل ، کانتینرها و سایر محصولات ... .ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن

  آلومینیوم

 آلومینیوم فراوان ترین فلز و سومین عنصر ِفلزّی است که به مقدار زیاد ، در پوسته ی زمین یافت می شود . آلومینیوم در طبیعت به صورت «آلومینیوم سیلیکات» پایدارAl(SiO3)3 و آلمینیوم هیدرواکسید Al(OH)3 وجود دارد . در دوران باستان یونانی ها زاج که یکی از فراوان ترین کانی های آلومینیوم است را می شناختند و از آن به عنوان داروی قابض در پزشکی و به عنوان ثابت کننده ی رنگ در رنگرزی استفاده می کردند . با این همه از شناخت آلومینیوم ، یکصد و هفتاد سال (1827)نمی گذرد .

  آلومینیوم هیدرواکسید (Bauxite) یک نوع خاک اوره است که در آن عنصر های آلومینیوم بسیار غنی ای وجود دارد . (حدود 50درصد این فلز تشکیل شده است .) البته در این خاک ناخالصی هایی مانند : سیلیس (SiO2) ، اکسید های آهن و اکسید تیتانیوم(TiO2) وجود دارد .

 آلومینیوم کشف شده «آلومین» نامیده می شود . آلومین یک ماده ی سخت ، شامل آلومینیوم و اکسیژن است . چون دمای ذوب آلومین زیاد است ، (در حدود 2050 درجه سلسیوس) الکترولیز آن در حالت مذاب بسیار دشوار است ؛ به این دلیل آن را در کریولیت (Na3AlF6) نمکِ مذاب حل می کنند و به این ترتیب مخلوطی به دست می آید که دمای ذوب (بین 960 تا 980 ) پایین تری دارد . سپس آن را از یک جریان الکتریکی قوی عبور می دهند تا اکسیژن آن کاملاً جدا شود . البته لازم به ذکر است که کریولیت در الکترولیز شرکت نمی کند و فقط دمای ذوب را پایین می آورد .

همچنین در این مرحله انرژی زیادی صرف می شود .

 برای تولید  Kg1 آلومینیوم ،  Kg6 بوکسیت (Bauxite) ، Kg 4 محصولات شیمیایی و KW 14 برق نیاز است . در حالی که برای بازیافت آن 5% انرژی لازم است و فقط 5% دی اکسید کربن تولید می کند . جالب است اگر بدانید که مقدار انرژی که از بازیافت یک قوطی کنسرو ذخیره سازی می شود ، می تواند یک تلویزیون را به مدت سه ساعت روشن نگه دارد .

  محصولات اپتدایی آلومینیوم در دنیا سالانه برا بر با 24000000 تن می باشد . کشوری که در جهان بیشترین مقدار آلومینیوم را تولید می کند ، استرالیا است . البته کشور هایی مانند : جامایکا ، برزیل ، گینه ، چین و قسمت هایی از اروپا در تولید این محصول نقش مهمی را ایفا می کنند .

  شرکت های بازیافتی اغلب آلومینیوم را از شرکت های صنعتی ، مسقیم خریداری می کنند . بسیاری از کارخانه ها این فلزّات را ذوب می کنند و نا خالصی های آن را جدا کرده و در قالب های مختلف ریخته گری می کنند .

  حجم بیشتری از این قطعات ریخته گری شده توسط کارخانه های خودرو سازی و هواپیما سازی مصرف می شود وبرای ساخت سر سیلند و مواردی از این قبیل کاربرد دارد .

  در ایالات متحده ی آمریکا بازیافت آلومینیوم از قطعات خریداری شده در مقایسه سال 2001 با2000 تا 14% کاهش پیدا کرده است . 98/2 تن از فلزات بازیافتی را ، 60% از قطعات کارخانه ای و 40% از محصولات آلومینیومی کم ارزش تشکیل می دهد . این موضوع نشان دهنده این است که در سال های اخیر به بازیافت زباله های خانگی توجه بیشتری شده است .

   بسیاری دیگر از شرکت ها ، بازیافت قوطی ها را انجام می دهند . بسیاری از این قوطی ها به صورت ورقه های آلومینیومی بازیافت می شوند و دوباره به صورت قوطی های نوشابه در می آیند . گزارشات نشان می دهد که آمریکا حدود 55600000 تن ، قوطی آلومینیومی را بازیابی کرده است و این مقدار باعث صرفه جویی های بسیاری در هزینه ها شده است .

  آلومینیوم دارای خواصّی است که موجب شده ، بیش از اندازه مورد توجه قرار گیرد . این خواصّ عبارت اند از:

  1- کاهندگی آلومینیوم

  2- چگالی کم

  3- رسانش گرمایی بالا و مقاومت حرارتی بالا

  4- سازش پذیری با مواد غذایی 

 

 برلیوم (Beryllium)

 

  برلیوم در مواد بسیاری به کار می رود و خصوصیت های آن مانند :وزن کم و سختی زیاد باعث شده که مورد توجه قرار گیرد . در سال 2001 آمریکا یکی از سه کشور دارنده کانی های برلیم بود . این فلز در صنایع نظامی و دفاعی ، هوافضا و مدارهای الکتریکی متراکم کاربرد بسیاری دارد . هزینه های زیاد این فلز منجر به این شد تا فقط برای کار های دقیق مورد استفاده قرار گیرد .

 ترکیباتی مانند : گرافیت (سرب سیاه) ، برنز ( آلیاژ قلع و مس ) ، فسفر ، فولاد و تیتانیوم می توانند جانشینی برای برلیوم باشند ؛ اما فقدان اساسی در عملکرد آن ها وجود دارد .

  در سال 2001 مصرف آشکار برلیم در ایالات متحده حدود 230 تن بوده است .

  کاربرد فراوان این فلز بود که موجب شد بازیافت آن مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گیرد . البته استفاده پراکنده این فلز باعث شده است تا مقدار زیادی از آن به هدر رود .

 (بسیاری از فلزات از جمله برلیوم به دلیل اینکه در کشور ما به طور محدود به کار می روند ، همچنین مقدار آن کم است و منابع چشمگیری از این فلز در ایران وجود ندارد بازیافت نمی شوند و به همین دلیل اطلاعات محدودی از بازیافت این فلزات  برای ما دانش آموزان وجود دارد .)

 

 

  کادمیوم (Cadmium)

 

  تخمین میزان کادمیوم بازیابی شده یا ثانویه برای دلایل متعددی  کار دشواری است امّا میزان کلی کادمیوم بازیابی شده در سال 2001 تخمین زده شده است در حدود 10% تولید اولیّه دنیا بوده است . بازیافت کادمیوم ، صنعت جوان و در حال رشدی است که از هدر رفتن کادمیوم موجود جلوگیری می کند ؛ چراکه حدود 25% کادمیوم موجود در باطری های نیکل- کادمیوم به کار رفته است و این باطری ها به سهولت قابل بازیافت هستند . در نتیجه بیشتر کادمیوم های ثانویه در اثر مصرف این باطری ها وبازیافت آن به دست می آید . شکل دیگری از کادمیوم که به سهولت قابل بازیافت است ، خاکِ دودکش به وجود آمده در طول گالوانیزه کردن ( روی اندود کردن) قطعات فولاد در کوره های چرخان الکتریکی است . سایر کاربرد های کادمیوم در موادی است که محتوای کادمیوم  آن هابسیار کم است ؛ در نتیجه مقداری از کادمیوم موجود از بین می رود .

  در سال 2001 میزان تولید کادمیوم ثانویه در ایالات متحده حدود 200 تن بوده است .

  شرکت به ثبت رسیده احیاء فلزّات بین المللی در شهر اِل وُود ، پنسیلوا نیا ، تنها شرکت بازیافت کادمیوم در ایالات متحده بوده است . هر چند کارخانه در سال 1978 راه اندازی شد اما تا سال 1996 شروع به کار نکرد .

   برای بازیافت کادمیوم ، باطری های بزرگ معمولی با وزن بیش از Kg 2 که شامل 15% کادمیوم می شود ، را خالی می کنند و کادمیوم آنها را که به شکل صفحاتی و به طور مستقل هستند را به کوره ها می برند و طی فرآیند "HTMR" بادرجه حرارت بالا ذوب می کنند . باطری های مهر شده ی کوچکتر را با حرارت کمتر و فرآیند "HTMR" ذوب کرده و در قالب هایی می ریزند و به این صورت بازیافت می شود . در نتیجه کادمیوم ثانویه دارای خلوص 96/99% می باشد که به کارخانه ی باطری سازی باز گردانده می شود .

 

 

کروم (Chromium)

 

  عمده ترین استفاده کروم در فولاد ضد زنگ است . برای تولید کروم ؛ کانی فلزی کرومیت را درون کوره های ذوب فلزّات قرارمی دهند تا فروکروم ساخته شود . آلیاژ آهن- کروم را که از حذف اکسیژن کرومیت به دست می آورند ، آلیاژ آهن ضد زنگ است . قطعه ای از فولاد ضد زنگ می تواند به عنوان منبعی از کروم ، جایگزین فرو کروم شود . فولاد ضد زنگ مرکّب از دو طبقه بندی بزرگ است : آستِنیتِک و فریتِک . اسامی مذکور مربوط به ساختار مولکولی فولاد است است و مشخص می کند که کدام – در چه مقدار – نیازمند نیکل است (آستنیتک) و کدام به نیکل نیازی ندارد (فریتک) . فولاد ضد زنگ مهمترین منبع بازیافت کروم است و کارخانه بازیافت از این نوع فولاد به عنوان منبعی از کروم و نیکل استفاده می کند . بنا براین واحد های کروم زمانی که فولاد ضد زنگ دوباره استفاده می شود ، بازیابی می شوند . مطالعه ی فولاد ضد زنگ نشان می دهد که 17% از محتوای آن را کروم تشکیل می دهد .

ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ وبلاگ کاروفناوری تنکابن
سامانه برق رسانی خودرو
اکثر عیوب جزئی و اشکالات که باعث روشن نشدن و یا درست کار نکردن موتور می شود را می توان به درست کارنکردن سیستم جرقه نسبت داد. اصول کار مدار جرقه بصورت زیر است:
ولتاژ خیلی کم باتری(۱۲ولت)به کمک کویل و پلاتینهای دلکو در لحظه معینی به ولتاژ نسبتاً زیادی تبدیل شده و به وسیله چکش برق و درب دلکو به شمع سیلندری که در اواخر مرحله تراکم قرار دارد منتقل می شود. بدین صورت که هنگامی که دهانه پلاتینهای دلکو بسته است هسته مرکزی کویل در اثر عبور جریان باتری از سیم پیچی اولیه کویل آهنربا شده و درست در لحظه ای که دهانه پلاتینهای دلکو بوسیله چهار ضلعی میل دلکو از یکدیگر جدا می شوند، به کمک خازن (فیوز دلکو)ولتاژ فوق العاده زیادی در سیم پیچی ثانویه کویل پدید می آید،این ولتاژ زیاد به برج مرکزی درب دلکو منتقل شده و از آنجا توسط چکش برق و بنا به ترتیب احتراق صحیح به شمع سیلندری از موتور که در حوالی انتهای مرحله تراکم قراردارد می رسد(هر یک از برجهای فرعی درب دلکو توسط سیم ولتاژ زیاد که به وایر موسوم است به یکی از شمع ها متصل هستند. ضمناً برج اصلی درب دلکو نیز توسط وایر به برج مرکزی کویل مرتبط است).
● کویل و ساختمان آن:

کویل ترانسفورماتور فشار قوی استادامه مطلب...

کاروفناوری ،کاروفناوری هفتم،کاروفناوری هشتم،کاروفناوری نهم،کار و فناوری متوسطه

جواب کاروفناوری،کاربافلز،کارکلاسی کاروفناوری،تحقيق کارو فناوری،پاورپوينت کار و فناوری

فيلم کاروفناوری،پروژه کاروفناوری،کارکلاسي کاروفناوری،کار خارج ازکلاس بارش فکری کار وفناوری،پاورپوينت کاروفناوری

دانلود نرم افزار،محتوای الکترونيکی کاروفناوری،دانلود آموزش،دانلود کتاب کاروفناوری،اخبار عکس نمونه سوالات

پرسش کاروفناوری،کارباچوب،
پودمان کاروفناوری،بازارچه،